photo ضررهای خوردن کافور و فواید آن

“کافور” معانی متعددی دارد، یکی از معانی معروف آن بوی خوش و نیز نام گیاهی خوشبو است و دیگر از معانی آن همان کافور معروف و معمولی است که بوی تندی دارد.

بقیه در ادامه مطلب…

کافور دنیوی مصارف طبی و پزشکی از جمله ضدعفونی کردن و شستن بدن میت به کار می‌رود.

بنابراین‌، مصرف و خوردن کافور اگر ضرر و زیان نداشته باشد با نظر پزشک باشد، مانعی ندارد.

قرآن کریم با اشاره به کافور بهشتی می‌فرماید: “إِن‌َّ الاْ ?َبْرَارَ یَشْرَبُون‌َ مِن کَأْس‌ٍ کَان‌َ مِزَاجُهَا کَافُورًا ;(انسان‌،۵)، ابرار ]نیکان‌[ از جامی می‌نوشند که با عطر خوش آمیخته است‌.”

از آیه مذکور بر می‌آید که کافور بهشتی بسیار معطر و خوش بو است که ذائقه و شامه انسان‌ها از آن لذت می‌برند.

(ر.ک‌: نمونه‌، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران‌، ج ۲۵، ص ۳۴۹، دارالکتب الاسلامیه‌، تهران‌.)

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۳ مرداد ۱۳۹۰