بهای طلا و سکه امروز ۲۴/۹/۱۳۹۰ در بازار ایران بدین شرح است:

قیمت طلا در بازار ایران
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۲۳۷۶۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۵۲۷۷۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۵۴۸۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۶۶۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۵۷۸۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۸۰۷۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۶۱۰۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۹۴۸۹۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۶۴۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۳۰۸۷۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۶۷۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۳۳۷۰۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۷۳۲۷۰
بقیه در ادامه مطلب…
قیمت فروش سکه در بازار ایران
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۶۲۰۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۹۲۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۸۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۴۵۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۶۰۰۰
قیمت فروش سکه در بانک
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۵۳۳۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۵۶۸۸۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۸۴۴۰
سکه گرمی :     ۷۲۲۸۰

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۴ آذر ۱۳۹۰