photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

پس از صعود به جام جهانی ۲۰۱۴ و ریختن مردم به خیابانها و خوشحالی آنها از این پیروزی ، شاهد قیافه ها و اقداماتی عجیب از سوی بعضی از هم وطنان نیز بودیم که در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید.

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

photo عجیب ترین قیافه ها در شادی صعود به جام جهانی ۲۰۱۴

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱ تیر ۱۳۹۲