photo عسل قوی ترین کربوهیدرات تند هضم ویژه عضله سازی

عسل یک راز در دنیای بدنسازی است که خیلی در مورد آن صحبت نشده است. وقتی شما ورزش میکنید بدن شما برای حفظ و رشد عضلات به پروتئین و کربوهیدرات ها تند هضم نیاز دارد. وقتی شما پروتئین وی مصرف میکنید هم زمان با آن عسل نیز مصرف کنید. با مصرف یک پروتئین تند هضم مثل پروتئین وی، منبع غنی از آمینو اسیدها را برای حفاظت از پروتئین عضلات در اختیار بدن قرار می دهید، و آنچه را عضلات از دست داده ، دوباره سازی می کنید. عسل هم منبعی از کربوهیدراتهای تند هضم بشمار می آید برای بازسازی سریع ذخایر گلیکوژن کبد و عضلات، که مانع می شود بدن شما بعنوان سوخت از آمینو اسیدها استفاده کند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۶