photo عکسهایی سوال برانگیز از قمه زنی

قمه زنی در ایام محرم با زدن ضربات قمه به سر  برای نشان دادن حزن و اندوه هنوز هم در بین بعضی از مسلمان رواج دارد . می توانید در ادامه ی مطلب نمونه ی عزادارانی که دست به چنین کاری زده اند ، را ببینید. تصاویری سوال برانگیز که چرا باید اینگونه خشونت آمیز عزاداری کردو هزاران چرای دیگر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

photo عکسهایی سوال برانگیز از قمه زنی

photo عکسهایی سوال برانگیز از قمه زنی

photo عکسهایی سوال برانگیز از قمه زنی

photo عکسهایی سوال برانگیز از قمه زنی

photo عکسهایی سوال برانگیز از قمه زنی

 

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۸ آبان ۱۳۹۱