photo عکس دعوا در شهرک بهاران سنندج

مسابقه ی قویترین مردان در سنندج با درگیری شدیدی نا تمام ماند. این رقابت ها که تا روز قبل از آن قرار بود در نزدیکی میدان گاز سنندج و در یک محوطه باز برگزار شود، محل برگزاری آن ورزشگاه شهرک بهاران عنوان شد.ماجرا با درگیری همراهان یکی از تیم های حاضر در مسابقه با مسئولین انتظامات این رقابت ها آغاز شد و بیش ازآن ۳۰ نفر به زد و خورد با یکدیگر پرداختند که به دلیل ورود آنها به داخل زمین مسابقه و ادامه درگیری ها، مسابقات ناتمام ماند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ شهریور ۱۳۹۱