photo فاز اول تعویض کارت های پایان خدمت + نحوه تعویض

سردار ابراهیم کریمی در مورد طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت و معافیت قدیمی با کارت هوشمند اظهار داشت: در فاز اول اجرای این طرح کسانی که از ابتدای سال ۱۳۸۸ به بعد کارت معافیت غیرهوشمند دریافت کرده‌اند از تاریخ دهم دیماه ۱۳۹۰ به مدت یک ماه مهلت دارند تا به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کرده و ضمن ارائه مدارک لازم و تحویل کارت قدیمی  درخواست خود را برای دریافت کارت هوشمندبه ثبت رسانده و رسید اخذ کنند. همچنین برگ رسید مذکور تا زمان صدور کارت هوشمند به عنوان جایگزین مدرک معافیت آنان محسوب می‌شود. امید است تا خرداد ماه سال آینده تمامی کارت‌های معافیت قدیمی در سراسر کشور با کارت‌های هوشمند تعویض شود واز ابتدای تیرماه همان سال نیز طرح تعویض کارت‌های پایان خدمت آغاز خواهد شد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۰ دی ۱۳۹۰