photo فحش مردم به علیخانی به خاطر ساختن مسکن مهر در هشتگرد

عده ای از مردم در اعتراض به ساخت مسکن مهر در هشتگرد مقابل در مجلس ماشین علیزاده را محاصره کرده و شروع به زدن ماشین کردند. علیخانی تصریح کرد ما از ماشین پیاده شدیم تحصن کنندگان ما را محاصره  کردند و به ما فحش و اهانت کردند.وی با نشان دادن تابلویی از شعارهای تحصن کنندگان گفت: ما ماموریم پیام تحصن کنندگان را به شما برسانیم.علی لاریجانی در پاسخ به تذکر علیخانی گفت: حقتان بود فحش خوردید. آقای آشوری از هیئت رئیسه مامور پیگیری درخواست های تجمع کنندگان شده است.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱