photo فرکانس شبکه نسیم و برنامه های این شبکه

شبکه نسیم یک شبکه ی جدید است که قرار است فقط برنامه های طنز پخش کند. برنامه های شبکه نسیم از تی.سی ۳ (سومین فرستنده دیجیتال سازمان صدا و سیما) که با این شبکه کار خود را آغاز خواهد کرد پخش می شود. وی افزود: این شبکه ابتدا در تهران و سپس به تدریج در سراسر کشور پخش خواهد شد. افتتاح این شبکه تا قبل از مهر ماه ۹۲ انجام می شود.  این شبکه در آغاز پخش با چهار ساعت برنامه تولیدی و تکرار آن روی آنتن می رود و سپس در طول ۲۴ ساعت برنامه پخش می کند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۲