photo لباس سبز بخریم یا نخریم ؟

اگر چه رنگ سال ۲۰۱۳ رنگ سبز زمرد است ولی متاسفانه لباسهایی که به اسم رنگ سال در مفازه ها فروخته می شوند اغلب سبزهای دیگری می باشند که هیچ شباهتی به رنگ سال ندارند ، ضمن اینکه پوشش سبز در ایران  یاد آور انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم می باشد از طرفی هم ، رنگ سبز در بین مردم ما به دلیل منتصب بودن به ائمه از احترام خاصی برخوردار است .

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۴ اسفند ۱۳۹۱