لیست بیماریهای پدر برای معافیت کفالت

عکس, لیست بيماريهاي پدر برای معافیت کفالت

با توجه به قانون جدید معافیت کفالت از ۱۰ دی اجرایی شده است لازم است که مشمولان لیست بیماری های پدر را بدانند تا بوسیله ی آن متوجه شوند که معاف می شوند یا خیر؟ ما این لیست را برای شما تایپ کرده ایم امید است که مفید واقع شود.

۱-کلیه بدخیمی های دستگاههای بدن که موجب ناتوانی و ارکارفتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
۲- تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن همراه با علایم فشاری برمدیاستن.
تبصره: در مورد سرطانهای قابل درمان و محدود که متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد این قسمت مداق ندارد.
۳-جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراکز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تا زمانی که خطر واگیر بیماری به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماری که پیشرفته بوده و عوارض شدید پوستی یا عصبی در شخص مبتلا ایجاد کرده باشد.

بقیه در ادامه مطلب…

۴-سیفلیس های عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیس های استخوانی که ایجاد ضایعات انهدامی در استخوان یا مفاصل کرده باشد.
۵-مبتلایان به سل فعال که منجر به محدودیت و ازکارافتادگی فرد گردد با تایید مراکز تخصصی مربوطه.
۶- آرتریتهای مزمن توام با تغییر شکل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پیشرفته که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد.
۷-انواع نوروپاتی ها و میوپاتی های اولیه و ثانوی در مراحل پیشرفته که منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حرکت شده باشد.
۸- فلج اندام فوقانی یا تحتانی یا نیمه بدن ( همی پلژی، پاراپلژی) که موجب ناتوانی در اعمال وزانه شخص شده باشد.
۹-پارکینسون در مراحل پیشرفته با علایم بالینی واضح و با تایید متخصص بیماریهای اعصاب.
۱۰-مولتیپل اسکلروز در مرحله استقرار کامل.
۱۱- انواع صرع مقاوم به درمان.
۱۲-کلیه ضایعات عروقی مغزی که موجب ناتوانی فرد گردد.
۱۳- کلیه بیماریها ، تروماها و اعمال جراحی روی ستون فقرات که منجر به اختلالات اسفنکتری و فقدان ارزش کاری یک اندام شده باشد.
۱۴-  هرگونه اعمال جراحی روز مغز در صورتیکه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد.
۱۵- پسکیوزها و بیماریهای روانی مزمن با سابقه معتبر بستری های متعدد در بیمارستانهای روانی و یا تایید متخصص بیماریهای روانی.
۱۶-  نقص عقلانی و کند ذهنی با کسب نظر از متخصص مربوطه و مراکز توانبخشی که ضریب هوشی به ۳۰% و کمتر نقصان یافته باشد ( میزان کارایی شخص از نظر مراکز توانبخشی ۳۰% باشد)
۱۷-  در مورد قطع یا از کارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود.
الف) قطیع یک پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پا کارایی خود را از دست داده باشد.
ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پاکارآتی خود را از دست داده باشد.
ج) قطع یک دست از آرنج به بالا و یا اینکه یک دست عملا کارایی خود را از دست داده باشد.
د) قطع هر دو دست از هر جا که باشد.
۱۸- بیماریهای مزمن و انسداد شدید ریه به همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر.
۱۹-  تغییر شکلهای شدید مادرزادی جدار قفسه صدری که موجب کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر یا نارسایی قلب شده باشد.
۲۰-سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراکوپلاستی، رزکسیون ریه) که منجر به کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر شده باشد.
۲۱-هیپرتیروئیدی شدید همراه با عوارض قلبی، عصبی، چشمی و لاغری مفرط و هیپوتیروئیدی پیشرفته با ایجاد عوارض.
۲۲-  دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و کلیوی پیشرفته.
۲۳-  آکرومگالی، ژیگانتیسم، کوشینگ، آدیسون در هر مورد به شرطی که پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علایم بالینی واضح ایجاد کرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشکی و. با تایید متخصص غدد مترشحه.
۲۴-  چاقی مفرط به قسمی که وزن شخص ۸۰% و یا بالاتر از وزن مطلوب = (۲+۱۰۰ – طول قد) و یا BMI < 40 باشد.
۲۵-بیماریهای مزمن کبدی همراه با عوارض مربوطه (آسیت و…)
۲۶-  نارسایی مزمن کلیه با علایم واضح بالینی و پاراکلینیکی به تایید متخصص نفرولوژی.
۲۷-  بیماریهای التهابی مزمن روده ( کرون، کولیت اولسرو) که پاسخ به درمان طبی نداده و دچار عوارض گوارشی شده باشد.
۲۸-هموفیلی های شدید که نیاز به مراقبت های ویژه دارند.
۲۹-   کولستومی های دائمی.
۳۰-   کلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری که منجر به تغییر مسیر ادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی، نفروستومی، اورتروستومی- جلدی، سیستوستومی.
۳۱-   فیستولهای مثانه به رکتوم غیرقابل درمان.
۳۲-  برداشتن کامل مثانه.
۳۳-   برداشتن هر دو کلیه و یا یک کلیه به همراه اختلال عملکرد در کلیه مقابل.
۳۴-   پیوند کلیه.
۳۵-   فقدان هر دو چشم و یا آنکه هر دو چشم عملا فاقد بینایی باشد.
تبصره: به هر علتی که دید یک چشم به میزان ۱۰۰% و دید چشم دیگر به میزان ۵۰% از بین رفته باشد و یا دید هر دو چشم در مجموع به اندازه ۵۰% دید یک چشم باشد این نوع مصداق دارد.
۳۶-   کری کامل هر دو گوش که با سمعک نیز میزان کاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد.
۳۷-   کری و لالی توام با تایید متخصص گوش ،‌حلق، بینی
۳۸-   بیماریهای مادرزادی، اکتسابی ، تومورال، یا التهابی ( روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند کوارکتاسیون. آنوریسم ها و یا اتساع سرخرگها ریوی، کانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.
۳۹-   بیماری عروق کرونر ( انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری) که موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازکارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن.م.
۴۰-   نارسایی پیشرفته قلب با علایم بالینی واضح.
۴۱-   اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دیچه های قلب و گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجم عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.
۴۲-   انواع آریتمی ها و بلوکهای قلبی که موجب نارسایی قلبی شده و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.
۴۳-   انواع کاردیومیوپاتی ها.
۴۴-  قرار گرفتن شخص در کلاسهای ۳ و ۴ تنگی نفس می باشد)
۴۵-   اختلالات عروقی که منجر به فلبیت و پری فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود کننده.
۴۶-   کلیه بیماریهای ناتوان کننده و شدید پوستی که به درمان مقاوم بوده وبه تایید متخصین مربوطه رسیده باشد.
۴۷-   اسکار و کلوئید ناشی از سوختگیها که موجب اختلال عملکرد اعضا شده و یا بیش از ۵۰ درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.
۴۸-   سندرم سوء جذب که موجب کاشکسی شدید فرد گردد و پاسخ ب درمان طبی نداده باشد.
۴۹-   ضعف شدید جسمانی  به علل مختلف و نواقص و معایبی که توان جسمانی را به میزان کاهش داده باشد که عملا شخص مورد معاینه بدون کمک دیگران در انجام حوایج و تکالیف و کارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد.

برچسب ها درباره :

 • نوشته : مدیر
 • تاریخ : ۲۶ دی ۱۳۹۰
 1. فرج اله وحیدنیا گفت:

  سلام .خسته نباشید.ببخشید ی سوال داشتم.من پدرم ۵۳ ساله بازنشت شده و عمل جراحی باز قلب انجام داده و دو تا دریچه تعویض کرده است.با توجه به اینکه مشمول خدمت هستم میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم.در ضمن دوتا داداش دارم که ازدواج کردن و خودم تنها پسر مجرد و سرپرست پدرم هستم

  • مدیر گفت:

   سلام . متاسفانه برای گرفتن معافیت کفالت باید حتما تک پسر باشید.

  • امیر علی از اصفهان گفت:

   سلام من پدرم از کار افتاده اموزش پروش هست سال از سال ۸۵ تا حالا تو این مدت دیابت رو چشم و کلیش تاثیر گذاشته دو بارم سکته قلبی داشته . منم الان سه اومدم خدمت خانوادم خودم واقعاا دچار مشکل شدن چون سرپرستی بابام با منه ی داداش دارم رفته سربازی میخواستم ببینم شامل ماده ۶ بهزیستی میشم برم دنبالش . تا الان‌نمیدونستم این قانونا در حال حاظرم تحت پوشش بهزیستی نیست چون نمیدونستم . خواهشاا زود جواب بدید… ممننون

 2. عباس گفت:

  سلام خسته نباشید.ببخشید در مورد سرباز معلم دانشگاه توضیحاتی رو میدید.شرایطش چیه؟

 3. فرزاد گفت:

  با سلام
  پدر من از بیماری قلبی رنج میبرد و بالون گذاشته است،آیا شامل معافیت میشوم؟
  (ضمنا بیماری های دیگر نظیر پروستات و … هم دارند که فکر نمیکنم تاثیری داشته باشند )

 4. سینا گفت:

  با سلام. پدر من بازنشسته هستن و ۵۳ سالشون هست. بیماری فشار خون و قلبی دارن. من هم تک پسر هستم. می خواستم بدونم می تونم از معافیت کفالت استفاده کنم یا نه؟
  با تشکر

  • مدیر گفت:

   پاسخ به سینا
   با توجه به اینکه برای گرفتن معافیت سن پدر شما باید ۶۵ سال تمام باشد ، فقط در صورتی که پدر شما به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

 5. میلاد گفت:

  سلام پدر من سیروز کبد داره واسیت و عوارض جانبیشو داره پدرم تازه باز نشست شده من تنها فرزند پسر هستم آیا شامل معافیت میشوم
  با تشکر

  • مدیر گفت:

   پاسخ به میلاد
   اگر بیماری و ناتوانی ایشان توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی تایید شود معاف می شوید. موفق باشید.

 6. mohamad گفت:

  سلام
  من پدرم ۴۵ ساشه و تک فرزند هستم
  و پدرم ۵ تا از بیرون زدگی دیسک کمر داره و یکی از مهره های ه کمرش سابیده شده
  آیا میتونم معافیت کفالت بگیرم؟

  • مدیر گفت:

   پاسخ به محمد
   با سلام
   دیسک کمر درجات مختلفی دارد و ناتوانی پدر شما را باید کمیسیون با معاینات حضوری تایید کند.

 7. وحید گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده تک فرزند هستم ۲۳ سال دارم و پدرم ۵۰ سال دارد . هم دیسک کمر دارد و هم گرفتگی عروق قلب که بخاطر همین ناراحتی قلبی آنژیو هم شده و مجبور شده طبق دستور دکتر با ۲۵ سال خدمت بازنشست شود.
  مادرم هم همین مشکلات را دارد.
  ۱٫آیا معاف میشوم؟؟؟
  ۲٫اگر کفالت پذیرفته نشد آیا میتوانم برای معافیت پزشکی اقدام کنم یا خیر ؟؟؟
  پزشکی ۱۰۰ درصد معافم اما میخواهم کفالت بگیرم.
  با تشکر

  • مدیر گفت:

   پاسخ به وحید
   نمی توان در مورد نظر شورای پزشکی نظر قطعی داد ولی احتمال آن وجود دارد.
   بله می توانید در صورت عدم پذیرفته شدن معافیت کفالت در خواست معافیت پزشکی بدهید. موفق باشید.

 8. بردیا گفت:

  سلام
  پدرم عمل قلب ( تعویض درچه ) انجام داده – تک پسر هستم

  با توجه به این که پدرم کارمند هست آیا میتونم کفالت بگیرم ؟

  با تشکر.

  • مدیر گفت:

   پاسخ به بردیا
   با سلام . تعویض دریچه های قلب در صورت گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجام عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد مورد تایید شورای پزشکی می باشد. موفق باشد.

   • ارسی گفت:

    سلام خسته نباشید من ۲۶سال دارم و پدرم قند شدید
    یا همون دیابت دارن و۶۳٫یه برادر دارم فقط که اون هم دیابت دارن،ایا کفالت به عهده من میشه؟

    • مدیر گفت:

     پاسخ به ارسی
     اگر دیابت پدر و برادر شما هر دو همراه با عوارض چشمی، عصبی و کلیوی پیشرفته باشد معاف می شوید اما دیابت به تنهایی احتمال خیلی کمی برای معافیت دارد .

 9. 7727 گفت:

  باسلام
  درموردکفالت پدر نیازمند مراقبت
  ماده ۱۸ : انسداد شدید ریه به همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر
  میشه بیشتر راهنمایی کنید؟
  با گرفتن نوار ریه(اسپیرومتری) چیزی مشخص میشه؟

  • مدیر گفت:

   پاسخ به
   اسپیرومتری آزمایشی است که در آن حجم های مختلف ریه اندازه گیری شده و بوسیله دستگاه روی نوار بصورت اعداد و ارقام ثبت می گردد. برای تایید تشخیص
   انسداد شدید ریه یا COPD باید اسپیرومتری انجام شود. اسپیرومتری در واقع روشی است که با آن عملکرد ریه ها سنجیده می شود ودر این روش بیمار باید به وسیله یک لوله به درون اسپیرومتر بازدم و دم نماید واسپیرومتر قادر است حجم گاز دمی ویا بازدمی را اندازه گیری کرده ودرهمان حال نمودارحجم را در مقیاس زمان رسم می کند .دو حجم ریوی که اندازه گیری آنها برای تشخیص مهم می باشد عبارتند از: ۱- حجم گازی که در ثانیه اول بازدم بیرون رانده می شود(حجم بازدم فعال در ثانیه اول یا FEV1) و۲- حجم کل بازدم شده (ظرفیت حیاتی فعال یا FVC)تفسیر حجم های ریوی و اندازه گیری های انجام شده در حین بازدم فعال نیازمند مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با مقادیرمورد انتظار برای سن ، قد ، جنس و نژاد بیمار است .اگر مقادیر اندازه گیری شده برای هر فرد به زیر صدک پنجم نزول کند کمتر از مقدار طبیعی تلقی می شود.مقدار طبیعی برای نسبت FEV1/FVCتقریباً ۷۵ /۰تا۸ /۰می باشد .ر بیماری انسدادی مزمن ریه COPD کاهش پایدارحجم بازدم فعال در ثانیه اول FEV1 بارزترین یافته می باشد وهمچنین نسبت FEV1/FVCنیز کاهش می یابد .= بروز بیماری انسدادی مزمن ریه در افراد زیر ۴۰ سال یا در افرادی که سابقه خانوادگی محکم درابتلا به این بیماری دارندویا سابقه مصرف سیگار آنها کم است باید سطح سرمی آلفا ۱ آنتی تریپسین اندازه گیری شود .= برای رد دیگر بیماری‌های همراه مثل سرطان ریه، برونشکتازی، نارسایی قلب، سل و بیماری‌های‌ میان‌بافتی ریه، انجام رادیوگرافی قفسه سینه ضروری است.ونیزبررسی رادیولوژیک ممکن است برای تعیین نوع COPD کمک کند .

 10. morteza گفت:

  سلام پدره من ۱ گوشش نمیشنوه ۱ گوششم کم میشنوه پاشم درد میکنه ارتروز داره دیابتم داره خواستم ببینم میتونم معافیت کفالت بگیرم؟؟؟؟ممنون میشم جواب بدید مرسی

  • مدیر گفت:

   پاسخ به morteza
   با سلام
   در خصوص ناشنوایی در صورتی که کری کامل هر دو گوش که با سمعک نیز میزان کاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد ، در خصوص آرتروز در صورتی که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد و در خصوص دیابت در صورتی که دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و کلیوی پیشرفته باشد شما معاف می شوید . البته اگر پدر شما به دلیل بیماری های ذکر شده در نهایت نتواند از پس انجام کارهای روزمره اش بر آید و این به تشخیص شورای پزشکی برسد باز هم امیدی به معافیت هست. موفق باشید.

 11. Sorosh گفت:

  سلام
  پدر من گرفتگی عروق قلبی داره و عمل قلب باز انجام داده، برادر بزرگم دیابت نوع ١ داره و معاف شده، میخاستم ببینم میتونم معافیت کفالت بگیرم یا نه؟
  در ضمن خواهر کوچیکم هم دیابت نوع ١ داره و مادر بیماری خفیف قلبی داره.
  با تشکر

  • مدیر گفت:

   پاسخ به Sorosh
   با سلام. در صورتی که بیماری قلبی پدر شما موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازکارافتادگی ایشان گردد البته با تشخیص مراکز تخصصی ن.م احتمال معافیت شما وجود دارد. تا جایی که ما اطلاع داریم اگر بیماری پدر شما به تایید شورای پزشکی برسد معاف می شوید و گرنه کفالت مادر و خواهر شما به پدر شما می رسد نه شما . موفق باشید.

 12. اشکان گفت:

  با سلام
  بنده تمام شرایط این معافیت رو داشتم بجز سن ژدرم که ۵۳ساله هستن البته ۲۰سال پیش یه تومور خطرناک از کبدش در آوردن
  الآن نمیدونم میتونم واسش اقدام کنم یا نه
  اگه آره باید چیکار کنم
  لطفا راهنماییم کنید
  خیلی خیلی ممنون

  • مدیر گفت:

   پاسخ به اشکان
   با سلام اگر پدر شما به واسطه ی آن جراحی از کار افتاده شده باشد و قادر به انجام کارهای روزمره اش نباشد معاف می شوید. مراحل کار و مدارک لازم را از پلیس + ۱۰ سوال کنید. موفق باشید.

 13. علی گفت:

  ایا بیماری MS پدر باعث معافی میشود؟

 14. سجاد زارع گفت:

  سلام من پدرم ۶۰ ساله است یک سال پیش عمل جراحی قلب باز انجام داده است و من تک پسر خانواده هستم ۲۱سال دارم و دانشجو هستم معافیت مشمول من میشود یا خیر؟لطفا جواب دهیدتشکر

  • مدیر گفت:

   پاسخ به سجاد زارع
   با سلام. اگر شرایط جسمی پدر شما بعد از جراحی به گونه ای باشد که ایشان از انجام کارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد ، معاف می شوید که این ناتوانی باید به تایید شورای پزشکی نظام وظیفه برسد.

 15. ehsan گفت:

  سلام.پدرم ۶۳ سالشه و عمل باز روی قلبش انجام داده و باتری رو قلبش گذاشتن برادرام همه ازدواج کردن میخواستم ببینم میتونم از معافبت کفالت استفاده کنم.

 16. مهدی گفت:

  سلام .برای کفالت بیماری آسم حتما باید تک فرزند باشی!!اگر دو تا داداشم سربازی رفته باشن ازدواج هم کرده باشن میتونم کفالت بگیرم؟؟

  • مدیر گفت:

   پاسخ به مهدی
   سلام. متاسفانه امکان آن نیست مگر آنکه برادران دیگر نیز بیمار باشند و این بیماری و ناتوانی آنها به تایید شورای پزشکی برسد.

 17. مهدی گفت:

  سلام .برای کفالت بیماری آسم حتما باید تک فرزند باشی!!اگر دو تا داداشم سربازی رفته باشن ازدواج هم کرده باشن میتونم کفالت بگیرم؟

 18. ناشناس گفت:

  سلام پدر من بیماری قندی داره الان هم قند به چشماش زده و کمی ضعیف شده قندشم خیلی بالا هست یه برادر ۱۷ ساله دارم خودمم ۲۰ سالمه امکان معافیم هست؟؟؟

 19. محمد گفت:

  پدر من دچار بیماری پلیتیکس کلیه شد چند مدت دیالیز شد بعد هر دو کلیه اش رو با عمل جراهی بیرون اوردن حدود دوماه پیش الان هم ۲۰ روز هست پیوند کلیه شده سنه خودمم۲۳ سال است و یه داداش ۱۰ساله هم دارم ایا میتونم برای کفالت درخواست بدم

 20. فرشید گفت:

  سلام
  پدرمن ۴۶ساله شه دیابتی هست انسولین میزنه چشماش از دیابت صدمه دیده و دو شماره ضعیف شده در شش سال مویرگای چشماش اسیب دیدع .منشا دیابتش از استرس ب وجود اومدو بخاطر دیابت و استرس بنا ب تشخیص دکتر یک غده لیپوم پشت گردن شروع ب رشد کرده .ایا کمسیون قبول میکنه ب من معافیت بده .شرایط اولیه ام درسته

 21. محمد گفت:

  من هر جا سرچ میکنم شط تنها فرزند بالای ۱۸ سال هست بنظرتون چقدر شانس دارم معاف بشم چون هزینه زیادی باید بکنم حدود ۲ تا ۳ ملیون

  • مدیر گفت:

   پاسخ به محمد
   متوجه سوال شما نشدم! برای معافیت کفالت شما باید تنها فرزند ذکور خانواده باشید سن شما مهم نیست و سن پدر شما نیز بالای ۶۵ سال باشد یا اینکه ناتوانی ایشان برای شورای پزشکی ثابت شود.

 22. محمد گفت:

  شرط گرفتن کفالت پدر تنها فرزند بالای۱۸ سال خوانوده است وبرادر کوچیک تر داشته باشی اشکالی نیست واین که شما میگید تنها فرزند ذکور خانواده باشید اشتباه است من پرونده رو تشکیل دادم ضمنا پدر من پیوند کلیه انجام داده قبلشم کلیه هاشو بیرون اورده بودن الان من سه تا از بیماری هایی که بتونم روش کفالت بگیرمو بابام داره ببینم خدا چی میخاد ممنون وبازم میگم شرط تنها فرزند ذکور نیست تنها فرزند بالای ۱۸سال پسر خانوادس

 23. پیام گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  پدر من ماه پیش عمل باز قلب انجام داد و چهارتا از رگ هاش رو پیوند زدن میخواستم بدونم میتونم معافیتم رو بگیرم یا نه؟
  پدرم ۶۶ سالش هست و یک برادر کوچکتر از خودم هم دارم که ۱۷ سالش هستش خودم هم ۱۹ سالمه باتشکر

 24. علی گفت:

  ÷با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید اگر پدر تک کلیه مادر زادی باشد کفالت میشه بگیرم در ضمن سن پدرم هم ۴۵ هس

  ممنون

 25. ایمان گفت:

  باسلام. پدرم ۵۹سالسه بابیماری اسم به طوری که خودش از خدمت واسه اسم معافیت گرفته تک پسر هستم میتونم کفالت بگیرم یانه

 26. ایمان گفت:

  سلام ، پدره من ۶۲ سال دارد ، عمل باز قلب انجام داده است و بعد از آن هم عمل آنژیو انجام داده است .
  دو بار هم عمل پروستات انجام داده است .
  من هم ۴ خواهر دارم و یک برادر داشته ام که سربازی را انجام داده و چند سال پس از اتمام سربازی ، بر اثر سانحه ای فوت کرده .
  من میتوانم معافیت کفالت برای بیماری پدرم بگیرم ؟ با تشکر

 27. كيوان گفت:

  با سلام دانشجوی شهرسازی هستم تازه پدرم را به خاطر تومور روده بزرگ عمل کردن دکترم تاکید بر حفظ روحیهو.. کرده و شاید شیمی درمانی شه منم ترم اخرمه ایا میتوان با اسناد بیمارستانی معاف شد؟ با تشکر

 28. امير گفت:

  سلام پدر من بر اثر سکته قلبی فوت شدن و دوباره احیا شدن منتهی عمل قلب باز انجام نشده همچنین کلیه کراتین دفع میکنه ولی دیالیز نمیشه خواستم ببینم شامل شرایط معافی میشه؟؟

 29. شریفی گفت:

  با سلام من دانشجو هستم و یک برادر هفده ساله دارم پدرم بازنشسته و۵۵ سال دارد ویکی از رگهای قلبش گرفتگی دارد و

 30. شریفی گفت:

  تاکنون سه بار استنت و چهار بار بالون زده است . آیا معافیت ک

 31. شریفی گفت:

  کفالت شامل من میشود؟

 32. محمد گفت:

  خسته نباشید:پدرم ۵۴ سال سن داره یه لگن پاش در اومده و عمل نکرد خیلی وقته وقتی راه می ره یکم می لنگه دیسک شدید هم داره یعنی باید عمل بشه و تحت درمان دکتر فشار خون هم هست تک فرزندم شامل کفالت می شه.

 33. عباس گفت:

  باسلام.قانون مربوط به ریه:پدرم اسپیرومتری انجام داده و
  نتیجش به این شکل شده.خواستم ببینم با این اعداد و ارقام امیدی به معافیتم هست؟در ضمن تک پسر هستم.
  Fvc:34 Fev1:22 Fev1/Fvc:68با تشکر.ممنون میشم از جوابتون.

 34. یونس گفت:

  با سلام.پدرمن عمل نخاع انجام داده ۲برادر کوچیکترم دارم کفالت تعلق میگیره یانه

 35. مجتبی گفت:

  سلام پدرمن۶۵سالشه وعمل قلب ودیسک انجام داده ایا من میتونم ازمعافیت استفاده کنم

 36. میلاد گفت:

  سلام پدر من ۵۱ سالشه خودمم ۲۱نامزد کردم
  پدر من ۳فنر تو قلبش گذاشته شده و سنگ کلیه و از ادرارش سنگ میاد گواهی از دکتر گرفتم که باید مراقبش باشیم می تونم معاف شم؟

 37. محسن گفت:

  سلام،من۲۲سالمه،دوتاخواهر بزرگتر دارم،و دوتابرادر بزرگتر که ازدواج کردن،پدرم ۵۶سالشه‌‌‍ که۳تااز مهره های کمرش فاصله داره و پروستات هم داره،آیا معافیت بهم میخوره؟

 38. سبحان گفت:

  سلام خسته نباشید .من پدرم عمل قلب باز انجام دادن و ۳تا برادر هستیم و همه ازدواج کردن بجز من .
  میخاستم ببینم معافیت شامل من میشه یا نه

 39. محمد باقری گفت:

  سلام خسته نباشید
  من ۱۸ ساله یک داداش دارم ۲۶ ساله که خدمت کرده پدر دو تا از رگ های قلبش بالن زده و از بیماری ریه فشار خون رنج میبره من میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم لطفا راهنمایی فرمایید

 40. میثم گفت:

  سلام من پدرم صرع مقاوم به درمان داره و با قرص هم اکثر اوقات تشنج کنترل شده نیست و عمل هم کرد خوب نشد تک پسر بالای ۱۸هستم منتهی پدرم کارمنده معافیت ممکنه؟من پرسیدم که کار کردن پدر ملاک نیست برای بیماری صرع

 41. امیر گفت:

  باعرض سلام و خسته نباشید
  پدر من ۵۵ سالشه و عمل باز قلب انجام داده و الان ۳تا دیگه از زگ هاش گرفته و منم ۱۹ سالمه و تک فرزند پسر هستم ایا میتونم معافیت کفالت بگیرم ؟؟؟
  باتشکر

 42. طيب گفت:

  سلام.پدرم۶۲ سالشه و بعلت نارسایی کمر(درخارج از کشور)عمل کرده و یه کمی مشکل راه رفتن داره و ضمنأ گوشاش هم سنگینه..من هم از طرف مادر تک فرزند یک خانواده ام و برادر و خواهر ناتنی هم دارن.آیا معافیت کفالت تعلق میگیره..با تشکر

 43. علی گفت:

  سلام من ۱۹سالمه پدم ۶۱سال سن دار و دو برادر دارم که هر دو به خدمت رفته والان متاهل هستند متاسفانه پدرم آلزایمر و بیماری قلبب دارد
  آیا میتوانم کفالت بگیرم
  با تشکر

 44. میثم تومار گفت:

  سلام من ۱۹سالمه پدم ۶۱سال سن دار و دو برادر دارم که هر دو به خدمت رفته والان متاهل هستند متاسفانه پدرم آلزایمر و بیماری قلبی دارد
  آیا میتوانم کفالت بگیرم
  با تشکر

 45. اشکان بی ای گفت:

  سلام پدرم دچار بیماری صرع هستش و با خوردن دارو میتونه این بیماریشو کنترل کنه و بیماریش مقاوم به درمانه.میتونم کفالت بگیرم؟؟

 46. ارسلان گفت:

  با سلام پدر من ۸۷سال سن داره و زمین گیر شده واز دیابت و بیماری قلبی رنج میبره ومادرمم ۶۵ سالشه و چند برادرم دارم که زن و بچه دارن ودوتا خواهرم دارم ک با هم زندگی میکنیم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید .

 47. محمد٧٢ گفت:

  با سلام
  من تک فرزند هستم و بابام سرطان بدخیم مثانه داره،٢بتر عمل کرده . اما نوع سرطانش داخل معاینه ناجا نوشتن درجه کم (بایین)
  ایا معاف میشم ؟

 48. فرهاد گفت:

  سلام
  پدر من ۷۲ سالشه و سرطان پانکراس داره
  من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم که بزرگه معافیت کفالت گرفته
  ایا من میتونم برای معافیت پزشکی اقدام کنم؟

 49. مصیب گفت:

  سلام پدرم ۷۲ سالشونه ۲بار عمل باز قلب کردن یه بار تعویض دریچه یه بار پیوند رگ بحاطر گرفتگی عروق مادرمم ۶۱ساله تحت پوشش بهزیستین و معلولیت بینایی دارن اما خفیفه،سه تا داداش بزرگ دارم ک ازدواج کردن ایا من میتونم کفالت پدر و مادرمو بگیرم؟ ممنونم

 50. امیرحسین گفت:

  باسلام
  پدرم ۵۵ سال دارد،عمل قلب باز کرده و اخیرا هم فنر گذاشته و عملا دو رگ قلبش باز هست و اکو قلبش که جدیدا گرفته شده ۴۰٪ EF هست
  تک پسر هستم،آیا معاف میشوم یا خیر؟
  باسپاس

 51. محمد گفت:

  سلام.خسته نباشید.من پدرم ۵۹سالشه.عمل جراحی قلب باز کرده.تک فرزندم هستم میتونم معاف بشم?

  • مدیر گفت:

   پاسخ به محمد
   اگر به صلاحدید شورای پزشکی پدر شما با این عمل ناتوان از انجام کارهای روزمره باشد معاف می شوید.

 52. محمد گفت:

  باسلام و عرض ادب:
  من ۲۴ سال دارم و برادر کوچکم ۱۵ سال،پدرمان سرطان مثانه داشت و مثانه و پروستاتشان تخلیه شد،من به ۵ ماه سابقه خدمت جهت تحصیلات تکمیلی ایست خدمتی زده ام و غیبت ندارم،میتوانم معافیت کفالت پدر بیمارم را بگیرم؟

 53. امین گفت:

  سلام
  من پدرم ۵۶سال دارد وبیماری فتق دارد میخواستم بدونم اگر عمل جراحی انجام دهد من میتونم معاف بشم
  تنها پسر بالای ۱۸سال خانواده هستم

 54. داود گفت:

  سلام . ممنون از مطلب خوبتون
  من پدرم ۶۰ سالشونه و کری هر دوگوش داره و همچنین بیماری شدید پوستی داره . همچنین پروستاتش رو عمل کرده . یه برادر بزرگتر دارم که ازدواج کرده . ایا من مشمول معافیت کفالت میشم ؟

 55. سارا گفت:

  باسلام .من آسم شدید دارم فقط هم یک فرزند پسر دارم همسر وپسرم باید مراقبم باشند امکان معافیت بخاطر بیماری مادر هم هست .ممنون از راهنماییتون

  • مدیر گفت:

   پاسخ به خانم سارا
   متاسفانه خیر. تا زمانی که همسر شما در قید حیات باشند کفالت شما بر عهده ی ایشان است مگر اینکه همسر شما نیز در انجام کارهای شخصی خویش ناتوان باشد.

 56. محمد امین گفت:

  باسلام.اگرپدردچارنارسایی قلبی باشد.وLvef۴۰٪باشد.بنده معاف می شوم.درضمن من تک فرزند ذکورهستم.ممنون میشم جواب بدین.

 57. بهروز گفت:

  باعرض سلام خسته نباشید
  من وبرادرم ٢ قلو هستیم پدرم ازبیماری دمانس وجراحی تروماوجراحی مغزوشنت داردوعمل تعویض مفصل ران انجام داده وویلچرنشین میباشد وبرادرم اماده خدمت گرفته وتحت پوشش بهزیستی میباشد وکمسیون پزشکی رفتیم ایا کفالت من میتونم بگیرم یانه

  • مدیر گفت:

   پاسخ به بهروز
   کفالت خیر اما طبق ماده ۱۲۷همزمانی خدمت دو برادر ، تاریخ اعزام برادر دوم بعد از پایان خدمت برادر اولی است .

 58. هوشنگ گفت:

  با سلام
  من تک فرزند و فارغ التحصیل و فاقد غیبت هستم . پدرم ۵۶ سال داره و از سال ۹۰ ناراحتی اعصاب و روان داره و دوبار سابقه بستری داره و جدیدا در ام ار ای هم دمانس عروقی نشان داده . میتونم از طریق معافیت کفالت اقدام کنم؟

 59. ارمین گفت:

  سلام خسته نباشید پدرم فوت کرده با مامانم زندگی میکنم یه داداش هم دارم که سربازیشو تموم کرده ازدواج کرده بامانیس میتونم کفالت مادر بگیرم

 60. ارمین گفت:

  ممنون میشم اگه زود پاسخ دهید

 61. هوشنگ گفت:

  با سلام قبلا از حضورتون سوال کردم جواب ندادین مجددا سوال میکنم :
  من تک فرزند و فارغ التحصیل و فاقد غیبت هستم . پدرم ۵۶ سال داره و از سال ۹۰ ناراحتی اعصاب و روان داره و دوبار سابقه بستری داره و جدیدا در ام ار ای هم دمانس عروقی نشان داده . میتونم از طریق معافیت کفالت اقدام کنم؟

  • مدیر گفت:

   پاسخ به هوشنگ
   در خصوص بیماری های روانی اگر پدر شما قادر به انجام کارهای شخصی خود نباشد و این به تایید شورای پزشکی برسد معاف می شود . شما برای کفالت اقدام کنید انشالله که معاف می شود.

 62. سجاد گفت:

  با سلام
  پدر بنده ۶۷ سالشونه.سابقه سکته خفیف قلبی و دو بار شکستگی پااز یک ناحیه طوری که استخوان پهلویشان را به زانوی پا پیوند زدند و پلاتین هنوز هست تو پاشون و همچنین مچ دستشونم مشکل داره و فتخ ناف هم دارند که دکترا گفتن باید عمل شه هر دو.واریس و برگشت ناپذیری بافت پا نیز وجود دارد به طوری که اگه سر پا زیاد بایستد پا درد شدید میگیرد.ایا امیدی به گرفتن معافیت است؟؟
  با تشکر

 63. سجاد گفت:

  لازم به ذکر است که مادرم فوت شده و پدرم مجددا ازدواج نکردن و تنها پسر خانواده هستم

 64. جواد گفت:

  سلام ما دو برادر هستیم که برادر بزرگ به سربازی رفته و من هم مشمولم که پدرم دارای سرطان حجنره میباشد ایا من معاف هستم

 65. حسین ع گفت:

  سلام
  پدرم عمل قلب باز کرده بود و اخیرا هم فنر گذاشتن برای قلبش
  یک برادر بزرگ دارم که از همسر اول پدرم هست
  و خارج از کشور زندگی میکند و ازدواج کرده
  خواستم ببینم آیا من میتوانم معاف شوم ؟

 66. احسان صادقی از اصفهان گفت:

  سلام خسته نباشید
  من پدرم تصادف کرده و ستون فقرات ولگنش داغونه در ضمن جفت پاهاش هم که شکسته بوده از ناحیه زانو خم نمیشه و یکی از پاهاش کوتاه شده به نظرتون از کدوم راه معاف میشم اون فقط منو داره و نون اور خونه منم

  • مدیر گفت:

   پاسخ به احسان صادقی از اصفهان
   فقط از طریق معافیت کفالت میتوانید اقدام کنید که برای این معافیت باید تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشید.

 67. ali گفت:

  با سلام خدمت شما من تک فرزندم و پدرم ۵۶ سالشه و ۱۵۵ کیلو هم وزنشه و مشکل قلبی و دیابت و گزگز پاها بخاط فشار بر عصب هاش داره و فشار خون و مشکل دفع پروتین شدید از کلیه ها و ارتروز شدید دست و گردن داره می خواستم نظر شما رو در مورد معافیت کفالت بدونم. ممنون

 68. هادی گفت:

  باسلام خدمت شمامن تک فرزند هستم وپدرم۵۱سالشه ومشکل دیابت دارد که به چشمان وکلیه اش آسیب رسانده ودر حال حاضر انسولین مصرف میکندآیاکفالت شامل حال من میشود یاخیر باتشکر.

 69. احسان گفت:

  سلام بنده پدرم ۷۶ ساله هستش و به تازگی مشخص شده دیابت دارد و از نظر جسمی هم ضعیفه ولی توان راه رفتنو داره و همینطورم من فرزند بزرگ خانواده هستم میخاسم بدونم آیا معاف میشم؟مرسی

 70. محمد جواد گفت:

  سلام.من پدرم ۶٠ سالشه .ایشون دیسک کمر دارن و مهره هاى کمرشون آسیب دیده به طورى که در مورد دیسک کمرشون یه مدتى دچار از کارافتادگى شدن.در ضمن پدر بنده تَهال هم ندارن تو بدنشون.مى خاستم ببینم بنده شامل معافیت کفالت مى شم؟؟؟
  ممنونم

 71. ابوالفضل گفت:

  باسلام
  پدرمن ۲بارسکته قلبی کرده وسه سال پیش بارای کمیسیون پزشکی به دلیل نارسایی قلب ازکارافتاده شدوسه بارهم قبلاآنژیوشده وفشارخونی هم هسته آیامعافیت کفالت شامل من میشه؟؟؟خرید پستی گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB T مخصوص کامپیوتر و لپ تاپ

گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB-T
دریافت ۲۵ کانال رادیویی وتلویزیونی با کیفیت DVD بدون نیاز به اینترنت
اتصال به کامپیوتر و لپ تاپ از طریق پورت USB
دارای آنتن پرتابل مگنت دار و قابلیت اتصال به آنتن هوایی
دارای نرم افزار قدرتمند برای نمایش تصاویر دریافتی
قابلیت ضبط برنامه های در حال پخش با کیفیت بالا
قابلیت تهیه عکس وذخیره بر روی هارد دیسک از برنامه های درحال پخش
دریافت کلیه کانال های رادیویی وتلویزیونی به صورت دیجیتال

شبکه های قابل دریافت :
شبکه های ۱(سراسری) – ۲(سراسری) – ۳(جوان و ورزش) – ۴(علم و تکنولوژی) – ۵(تهران) – ۶(خبر) – ۷(آموزش) – ۸(معارف) – ۹(مستند) – ۱۰(جام جم) – ۱۱(iFilm – آی فیلم) – ۱۲(PressTV پرس تی وی) – ۱۳(العالم) – ۱۴(شما) – ۱۵(بازار) + ۱۰ شبکه رادیویی

ویژگی ها :
- گیرنده ۱۵ کانال داخلی و ماهواره ای ایران و ۱۰ شبکه رادیویی
– مشاهده شبکه های تلویریونی با کیفیت ماهواره (DVD) به صورت دیجیتال بدون نیاز به دیش
– تامین برق مورد نیاز از پورت usb ، بدون نیاز به آداپتور خارجی
– امکان تهیه عکس از برنامه های در حال نمایش
– اتصال آسان از طریق پورت usb
– امکان تهیه لیست کانال های مورد علاقه
– گارانتی تعویض

توجه : اگر شهر شما هنوز پخش دیجیتال را پشتیبانی نمی کند میتوانید از این گیرنده به عنوان تلویزیون آنالوگ استفاده کنید.لازم به ذکر است که پخش دیجیتال به زودی در سراسر کشور قابل دریافت خواهد بود.

قیمت استثنایی : فقط 45000 تومان
برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .
برای خرید و سفارش این محصول بر روی آیکن زیر کلیک نمایید :
خرید پستی

ايربرا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

پکیج طراحی ناخن مایا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

خردكن نايسر دايسر پلاس

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

بيگودي جادويي

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

کیف رولی لوازم آرایش

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

بستني ساز خانگي مجيک

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

مانتو تابستانه سرمه

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .