فیلم آموزش مسائل زناشویی و جنسی

لیست بیماریهای پدر برای معافیت کفالت

عکس, لیست بيماريهاي پدر برای معافیت کفالت

با توجه به قانون جدید معافیت کفالت از ۱۰ دی اجرایی شده است لازم است که مشمولان لیست بیماری های پدر را بدانند تا بوسیله ی آن متوجه شوند که معاف می شوند یا خیر؟ ما این لیست را برای شما تایپ کرده ایم امید است که مفید واقع شود.

۱-کلیه بدخیمی های دستگاههای بدن که موجب ناتوانی و ارکارفتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
۲- تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن همراه با علایم فشاری برمدیاستن.
تبصره: در مورد سرطانهای قابل درمان و محدود که متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد این قسمت مداق ندارد.
۳-جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراکز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تا زمانی که خطر واگیر بیماری به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماری که پیشرفته بوده و عوارض شدید پوستی یا عصبی در شخص مبتلا ایجاد کرده باشد.

بقیه در ادامه مطلب…

۴-سیفلیس های عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیس های استخوانی که ایجاد ضایعات انهدامی در استخوان یا مفاصل کرده باشد.
۵-مبتلایان به سل فعال که منجر به محدودیت و ازکارافتادگی فرد گردد با تایید مراکز تخصصی مربوطه.
۶- آرتریتهای مزمن توام با تغییر شکل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پیشرفته که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد.
۷-انواع نوروپاتی ها و میوپاتی های اولیه و ثانوی در مراحل پیشرفته که منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حرکت شده باشد.
۸- فلج اندام فوقانی یا تحتانی یا نیمه بدن ( همی پلژی، پاراپلژی) که موجب ناتوانی در اعمال وزانه شخص شده باشد.
۹-پارکینسون در مراحل پیشرفته با علایم بالینی واضح و با تایید متخصص بیماریهای اعصاب.
۱۰-مولتیپل اسکلروز در مرحله استقرار کامل.
۱۱- انواع صرع مقاوم به درمان.
۱۲-کلیه ضایعات عروقی مغزی که موجب ناتوانی فرد گردد.
۱۳- کلیه بیماریها ، تروماها و اعمال جراحی روی ستون فقرات که منجر به اختلالات اسفنکتری و فقدان ارزش کاری یک اندام شده باشد.
۱۴-  هرگونه اعمال جراحی روز مغز در صورتیکه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد.
۱۵- پسکیوزها و بیماریهای روانی مزمن با سابقه معتبر بستری های متعدد در بیمارستانهای روانی و یا تایید متخصص بیماریهای روانی.
۱۶-  نقص عقلانی و کند ذهنی با کسب نظر از متخصص مربوطه و مراکز توانبخشی که ضریب هوشی به ۳۰% و کمتر نقصان یافته باشد ( میزان کارایی شخص از نظر مراکز توانبخشی ۳۰% باشد)
۱۷-  در مورد قطع یا از کارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود.
الف) قطیع یک پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پا کارایی خود را از دست داده باشد.
ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پاکارآتی خود را از دست داده باشد.
ج) قطع یک دست از آرنج به بالا و یا اینکه یک دست عملا کارایی خود را از دست داده باشد.
د) قطع هر دو دست از هر جا که باشد.
۱۸- بیماریهای مزمن و انسداد شدید ریه به همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر.
۱۹-  تغییر شکلهای شدید مادرزادی جدار قفسه صدری که موجب کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر یا نارسایی قلب شده باشد.
۲۰-سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراکوپلاستی، رزکسیون ریه) که منجر به کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر شده باشد.
۲۱-هیپرتیروئیدی شدید همراه با عوارض قلبی، عصبی، چشمی و لاغری مفرط و هیپوتیروئیدی پیشرفته با ایجاد عوارض.
۲۲-  دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و کلیوی پیشرفته.
۲۳-  آکرومگالی، ژیگانتیسم، کوشینگ، آدیسون در هر مورد به شرطی که پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علایم بالینی واضح ایجاد کرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشکی و. با تایید متخصص غدد مترشحه.
۲۴-  چاقی مفرط به قسمی که وزن شخص ۸۰% و یا بالاتر از وزن مطلوب = (۲+۱۰۰ – طول قد) و یا BMI < 40 باشد.
۲۵-بیماریهای مزمن کبدی همراه با عوارض مربوطه (آسیت و…)
۲۶-  نارسایی مزمن کلیه با علایم واضح بالینی و پاراکلینیکی به تایید متخصص نفرولوژی.
۲۷-  بیماریهای التهابی مزمن روده ( کرون، کولیت اولسرو) که پاسخ به درمان طبی نداده و دچار عوارض گوارشی شده باشد.
۲۸-هموفیلی های شدید که نیاز به مراقبت های ویژه دارند.
۲۹-   کولستومی های دائمی.
۳۰-   کلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری که منجر به تغییر مسیر ادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی، نفروستومی، اورتروستومی- جلدی، سیستوستومی.
۳۱-   فیستولهای مثانه به رکتوم غیرقابل درمان.
۳۲-  برداشتن کامل مثانه.
۳۳-   برداشتن هر دو کلیه و یا یک کلیه به همراه اختلال عملکرد در کلیه مقابل.
۳۴-   پیوند کلیه.
۳۵-   فقدان هر دو چشم و یا آنکه هر دو چشم عملا فاقد بینایی باشد.
تبصره: به هر علتی که دید یک چشم به میزان ۱۰۰% و دید چشم دیگر به میزان ۵۰% از بین رفته باشد و یا دید هر دو چشم در مجموع به اندازه ۵۰% دید یک چشم باشد این نوع مصداق دارد.
۳۶-   کری کامل هر دو گوش که با سمعک نیز میزان کاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد.
۳۷-   کری و لالی توام با تایید متخصص گوش ،‌حلق، بینی
۳۸-   بیماریهای مادرزادی، اکتسابی ، تومورال، یا التهابی ( روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند کوارکتاسیون. آنوریسم ها و یا اتساع سرخرگها ریوی، کانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.
۳۹-   بیماری عروق کرونر ( انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری) که موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازکارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن.م.
۴۰-   نارسایی پیشرفته قلب با علایم بالینی واضح.
۴۱-   اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دیچه های قلب و گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجم عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.
۴۲-   انواع آریتمی ها و بلوکهای قلبی که موجب نارسایی قلبی شده و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.
۴۳-   انواع کاردیومیوپاتی ها.
۴۴-  قرار گرفتن شخص در کلاسهای ۳ و ۴ تنگی نفس می باشد)
۴۵-   اختلالات عروقی که منجر به فلبیت و پری فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود کننده.
۴۶-   کلیه بیماریهای ناتوان کننده و شدید پوستی که به درمان مقاوم بوده وبه تایید متخصین مربوطه رسیده باشد.
۴۷-   اسکار و کلوئید ناشی از سوختگیها که موجب اختلال عملکرد اعضا شده و یا بیش از ۵۰ درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.
۴۸-   سندرم سوء جذب که موجب کاشکسی شدید فرد گردد و پاسخ ب درمان طبی نداده باشد.
۴۹-   ضعف شدید جسمانی  به علل مختلف و نواقص و معایبی که توان جسمانی را به میزان کاهش داده باشد که عملا شخص مورد معاینه بدون کمک دیگران در انجام حوایج و تکالیف و کارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد.

برچسب ها درباره :

 • نوشته : مدیر
 • تاریخ : ۲۶ دی ۱۳۹۰
 1. فرج اله وحیدنیا می‌گه:

  سلام .خسته نباشید.ببخشید ی سوال داشتم.من پدرم ۵۳ ساله بازنشت شده و عمل جراحی باز قلب انجام داده و دو تا دریچه تعویض کرده است.با توجه به اینکه مشمول خدمت هستم میتونم از معافیت کفالت استفاده کنم.در ضمن دوتا داداش دارم که ازدواج کردن و خودم تنها پسر مجرد و سرپرست پدرم هستم

 2. عباس می‌گه:

  سلام خسته نباشید.ببخشید در مورد سرباز معلم دانشگاه توضیحاتی رو میدید.شرایطش چیه؟

 3. فرزاد می‌گه:

  با سلام
  پدر من از بیماری قلبی رنج میبرد و بالون گذاشته است،آیا شامل معافیت میشوم؟
  (ضمنا بیماری های دیگر نظیر پروستات و … هم دارند که فکر نمیکنم تاثیری داشته باشند )

 4. سینا می‌گه:

  با سلام. پدر من بازنشسته هستن و ۵۳ سالشون هست. بیماری فشار خون و قلبی دارن. من هم تک پسر هستم. می خواستم بدونم می تونم از معافیت کفالت استفاده کنم یا نه؟
  با تشکر

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به سینا
   با توجه به اینکه برای گرفتن معافیت سن پدر شما باید ۶۵ سال تمام باشد ، فقط در صورتی که پدر شما به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی به علت بیماری نیازمند به مراقب تشخیص داده شود در شمول معافیت کفالت قرار می‌گیرد.

 5. میلاد می‌گه:

  سلام پدر من سیروز کبد داره واسیت و عوارض جانبیشو داره پدرم تازه باز نشست شده من تنها فرزند پسر هستم آیا شامل معافیت میشوم
  با تشکر

 6. mohamad می‌گه:

  سلام
  من پدرم ۴۵ ساشه و تک فرزند هستم
  و پدرم ۵ تا از بیرون زدگی دیسک کمر داره و یکی از مهره های ه کمرش سابیده شده
  آیا میتونم معافیت کفالت بگیرم؟

 7. وحید می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده تک فرزند هستم ۲۳ سال دارم و پدرم ۵۰ سال دارد . هم دیسک کمر دارد و هم گرفتگی عروق قلب که بخاطر همین ناراحتی قلبی آنژیو هم شده و مجبور شده طبق دستور دکتر با ۲۵ سال خدمت بازنشست شود.
  مادرم هم همین مشکلات را دارد.
  ۱٫آیا معاف میشوم؟؟؟
  ۲٫اگر کفالت پذیرفته نشد آیا میتوانم برای معافیت پزشکی اقدام کنم یا خیر ؟؟؟
  پزشکی ۱۰۰ درصد معافم اما میخواهم کفالت بگیرم.
  با تشکر

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به وحید
   نمی توان در مورد نظر شورای پزشکی نظر قطعی داد ولی احتمال آن وجود دارد.
   بله می توانید در صورت عدم پذیرفته شدن معافیت کفالت در خواست معافیت پزشکی بدهید. موفق باشید.

 8. بردیا می‌گه:

  سلام
  پدرم عمل قلب ( تعویض درچه ) انجام داده – تک پسر هستم

  با توجه به این که پدرم کارمند هست آیا میتونم کفالت بگیرم ؟

  با تشکر.

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به بردیا
   با سلام . تعویض دریچه های قلب در صورت گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجام عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد مورد تایید شورای پزشکی می باشد. موفق باشد.

 9. 7727 می‌گه:

  باسلام
  درموردکفالت پدر نیازمند مراقبت
  ماده ۱۸ : انسداد شدید ریه به همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر
  میشه بیشتر راهنمایی کنید؟
  با گرفتن نوار ریه(اسپیرومتری) چیزی مشخص میشه؟

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به
   اسپیرومتری آزمایشی است که در آن حجم های مختلف ریه اندازه گیری شده و بوسیله دستگاه روی نوار بصورت اعداد و ارقام ثبت می گردد. برای تایید تشخیص
   انسداد شدید ریه یا COPD باید اسپیرومتری انجام شود. اسپیرومتری در واقع روشی است که با آن عملکرد ریه ها سنجیده می شود ودر این روش بیمار باید به وسیله یک لوله به درون اسپیرومتر بازدم و دم نماید واسپیرومتر قادر است حجم گاز دمی ویا بازدمی را اندازه گیری کرده ودرهمان حال نمودارحجم را در مقیاس زمان رسم می کند .دو حجم ریوی که اندازه گیری آنها برای تشخیص مهم می باشد عبارتند از: ۱- حجم گازی که در ثانیه اول بازدم بیرون رانده می شود(حجم بازدم فعال در ثانیه اول یا FEV1) و۲- حجم کل بازدم شده (ظرفیت حیاتی فعال یا FVC)تفسیر حجم های ریوی و اندازه گیری های انجام شده در حین بازدم فعال نیازمند مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با مقادیرمورد انتظار برای سن ، قد ، جنس و نژاد بیمار است .اگر مقادیر اندازه گیری شده برای هر فرد به زیر صدک پنجم نزول کند کمتر از مقدار طبیعی تلقی می شود.مقدار طبیعی برای نسبت FEV1/FVCتقریباً ۷۵ /۰تا۸ /۰می باشد .ر بیماری انسدادی مزمن ریه COPD کاهش پایدارحجم بازدم فعال در ثانیه اول FEV1 بارزترین یافته می باشد وهمچنین نسبت FEV1/FVCنیز کاهش می یابد .= بروز بیماری انسدادی مزمن ریه در افراد زیر ۴۰ سال یا در افرادی که سابقه خانوادگی محکم درابتلا به این بیماری دارندویا سابقه مصرف سیگار آنها کم است باید سطح سرمی آلفا ۱ آنتی تریپسین اندازه گیری شود .= برای رد دیگر بیماری‌های همراه مثل سرطان ریه، برونشکتازی، نارسایی قلب، سل و بیماری‌های‌ میان‌بافتی ریه، انجام رادیوگرافی قفسه سینه ضروری است.ونیزبررسی رادیولوژیک ممکن است برای تعیین نوع COPD کمک کند .

 10. morteza می‌گه:

  سلام پدره من ۱ گوشش نمیشنوه ۱ گوششم کم میشنوه پاشم درد میکنه ارتروز داره دیابتم داره خواستم ببینم میتونم معافیت کفالت بگیرم؟؟؟؟ممنون میشم جواب بدید مرسی

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به morteza
   با سلام
   در خصوص ناشنوایی در صورتی که کری کامل هر دو گوش که با سمعک نیز میزان کاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد ، در خصوص آرتروز در صورتی که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد و در خصوص دیابت در صورتی که دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و کلیوی پیشرفته باشد شما معاف می شوید . البته اگر پدر شما به دلیل بیماری های ذکر شده در نهایت نتواند از پس انجام کارهای روزمره اش بر آید و این به تشخیص شورای پزشکی برسد باز هم امیدی به معافیت هست. موفق باشید.

 11. Sorosh می‌گه:

  سلام
  پدر من گرفتگی عروق قلبی داره و عمل قلب باز انجام داده، برادر بزرگم دیابت نوع ١ داره و معاف شده، میخاستم ببینم میتونم معافیت کفالت بگیرم یا نه؟
  در ضمن خواهر کوچیکم هم دیابت نوع ١ داره و مادر بیماری خفیف قلبی داره.
  با تشکر

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به Sorosh
   با سلام. در صورتی که بیماری قلبی پدر شما موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازکارافتادگی ایشان گردد البته با تشخیص مراکز تخصصی ن.م احتمال معافیت شما وجود دارد. تا جایی که ما اطلاع داریم اگر بیماری پدر شما به تایید شورای پزشکی برسد معاف می شوید و گرنه کفالت مادر و خواهر شما به پدر شما می رسد نه شما . موفق باشید.

 12. اشکان می‌گه:

  با سلام
  بنده تمام شرایط این معافیت رو داشتم بجز سن ژدرم که ۵۳ساله هستن البته ۲۰سال پیش یه تومور خطرناک از کبدش در آوردن
  الآن نمیدونم میتونم واسش اقدام کنم یا نه
  اگه آره باید چیکار کنم
  لطفا راهنماییم کنید
  خیلی خیلی ممنون

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به اشکان
   با سلام اگر پدر شما به واسطه ی آن جراحی از کار افتاده شده باشد و قادر به انجام کارهای روزمره اش نباشد معاف می شوید. مراحل کار و مدارک لازم را از پلیس + ۱۰ سوال کنید. موفق باشید.

 13. علی می‌گه:

  ایا بیماری MS پدر باعث معافی میشود؟

 14. سجاد زارع می‌گه:

  سلام من پدرم ۶۰ ساله است یک سال پیش عمل جراحی قلب باز انجام داده است و من تک پسر خانواده هستم ۲۱سال دارم و دانشجو هستم معافیت مشمول من میشود یا خیر؟لطفا جواب دهیدتشکر

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به سجاد زارع
   با سلام. اگر شرایط جسمی پدر شما بعد از جراحی به گونه ای باشد که ایشان از انجام کارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد ، معاف می شوید که این ناتوانی باید به تایید شورای پزشکی نظام وظیفه برسد.

 15. ehsan می‌گه:

  سلام.پدرم ۶۳ سالشه و عمل باز روی قلبش انجام داده و باتری رو قلبش گذاشتن برادرام همه ازدواج کردن میخواستم ببینم میتونم از معافبت کفالت استفاده کنم.

 16. مهدی می‌گه:

  سلام .برای کفالت بیماری آسم حتما باید تک فرزند باشی!!اگر دو تا داداشم سربازی رفته باشن ازدواج هم کرده باشن میتونم کفالت بگیرم؟؟

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به مهدی
   سلام. متاسفانه امکان آن نیست مگر آنکه برادران دیگر نیز بیمار باشند و این بیماری و ناتوانی آنها به تایید شورای پزشکی برسد.

 17. مهدی می‌گه:

  سلام .برای کفالت بیماری آسم حتما باید تک فرزند باشی!!اگر دو تا داداشم سربازی رفته باشن ازدواج هم کرده باشن میتونم کفالت بگیرم؟

 18. ناشناس می‌گه:

  سلام پدر من بیماری قندی داره الان هم قند به چشماش زده و کمی ضعیف شده قندشم خیلی بالا هست یه برادر ۱۷ ساله دارم خودمم ۲۰ سالمه امکان معافیم هست؟؟؟

 19. محمد می‌گه:

  پدر من دچار بیماری پلیتیکس کلیه شد چند مدت دیالیز شد بعد هر دو کلیه اش رو با عمل جراهی بیرون اوردن حدود دوماه پیش الان هم ۲۰ روز هست پیوند کلیه شده سنه خودمم۲۳ سال است و یه داداش ۱۰ساله هم دارم ایا میتونم برای کفالت درخواست بدم

 20. فرشید می‌گه:

  سلام
  پدرمن ۴۶ساله شه دیابتی هست انسولین میزنه چشماش از دیابت صدمه دیده و دو شماره ضعیف شده در شش سال مویرگای چشماش اسیب دیدع .منشا دیابتش از استرس ب وجود اومدو بخاطر دیابت و استرس بنا ب تشخیص دکتر یک غده لیپوم پشت گردن شروع ب رشد کرده .ایا کمسیون قبول میکنه ب من معافیت بده .شرایط اولیه ام درسته

 21. محمد می‌گه:

  من هر جا سرچ میکنم شط تنها فرزند بالای ۱۸ سال هست بنظرتون چقدر شانس دارم معاف بشم چون هزینه زیادی باید بکنم حدود ۲ تا ۳ ملیون

  • مدیر می‌گه:

   پاسخ به محمد
   متوجه سوال شما نشدم! برای معافیت کفالت شما باید تنها فرزند ذکور خانواده باشید سن شما مهم نیست و سن پدر شما نیز بالای ۶۵ سال باشد یا اینکه ناتوانی ایشان برای شورای پزشکی ثابت شود.

 22. محمد می‌گه:

  شرط گرفتن کفالت پدر تنها فرزند بالای۱۸ سال خوانوده است وبرادر کوچیک تر داشته باشی اشکالی نیست واین که شما میگید تنها فرزند ذکور خانواده باشید اشتباه است من پرونده رو تشکیل دادم ضمنا پدر من پیوند کلیه انجام داده قبلشم کلیه هاشو بیرون اورده بودن الان من سه تا از بیماری هایی که بتونم روش کفالت بگیرمو بابام داره ببینم خدا چی میخاد ممنون وبازم میگم شرط تنها فرزند ذکور نیست تنها فرزند بالای ۱۸سال پسر خانوادس

 23. پیام می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  پدر من ماه پیش عمل باز قلب انجام داد و چهارتا از رگ هاش رو پیوند زدن میخواستم بدونم میتونم معافیتم رو بگیرم یا نه؟
  پدرم ۶۶ سالش هست و یک برادر کوچکتر از خودم هم دارم که ۱۷ سالش هستش خودم هم ۱۹ سالمه باتشکر

 24. علی می‌گه:

  ÷با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید اگر پدر تک کلیه مادر زادی باشد کفالت میشه بگیرم در ضمن سن پدرم هم ۴۵ هس

  ممنون

 25. ایمان می‌گه:

  باسلام. پدرم ۵۹سالسه بابیماری اسم به طوری که خودش از خدمت واسه اسم معافیت گرفته تک پسر هستم میتونم کفالت بگیرم یانهخرید پستی گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB T مخصوص کامپیوتر و لپ تاپ

گیرنده تلویزیون دیجیتال DVB-T
دریافت ۲۵ کانال رادیویی وتلویزیونی با کیفیت DVD بدون نیاز به اینترنت
اتصال به کامپیوتر و لپ تاپ از طریق پورت USB
دارای آنتن پرتابل مگنت دار و قابلیت اتصال به آنتن هوایی
دارای نرم افزار قدرتمند برای نمایش تصاویر دریافتی
قابلیت ضبط برنامه های در حال پخش با کیفیت بالا
قابلیت تهیه عکس وذخیره بر روی هارد دیسک از برنامه های درحال پخش
دریافت کلیه کانال های رادیویی وتلویزیونی به صورت دیجیتال

شبکه های قابل دریافت :
شبکه های ۱(سراسری) – ۲(سراسری) – ۳(جوان و ورزش) – ۴(علم و تکنولوژی) – ۵(تهران) – ۶(خبر) – ۷(آموزش) – ۸(معارف) – ۹(مستند) – ۱۰(جام جم) – ۱۱(iFilm – آی فیلم) – ۱۲(PressTV پرس تی وی) – ۱۳(العالم) – ۱۴(شما) – ۱۵(بازار) + ۱۰ شبکه رادیویی

ویژگی ها :
- گیرنده ۱۵ کانال داخلی و ماهواره ای ایران و ۱۰ شبکه رادیویی
– مشاهده شبکه های تلویریونی با کیفیت ماهواره (DVD) به صورت دیجیتال بدون نیاز به دیش
– تامین برق مورد نیاز از پورت usb ، بدون نیاز به آداپتور خارجی
– امکان تهیه عکس از برنامه های در حال نمایش
– اتصال آسان از طریق پورت usb
– امکان تهیه لیست کانال های مورد علاقه
– گارانتی تعویض

توجه : اگر شهر شما هنوز پخش دیجیتال را پشتیبانی نمی کند میتوانید از این گیرنده به عنوان تلویزیون آنالوگ استفاده کنید.لازم به ذکر است که پخش دیجیتال به زودی در سراسر کشور قابل دریافت خواهد بود.

قیمت استثنایی : فقط 45000 تومان
برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .
برای خرید و سفارش این محصول بر روی آیکن زیر کلیک نمایید :
خرید پستی

ايربرا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

پکیج طراحی ناخن مایا

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

خردكن نايسر دايسر پلاس

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

بيگودي جادويي

برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر اینجا را کلیک نمایید . . .

کیف رولی لوازم آرایش

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

بستني ساز خانگي مجيک

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .

مانتو تابستانه سرمه

براي مشاهده توضيحات و تصاوير بيشتر اينجا را کليک نماييد . . .