photo ماشین عادل فردوسی پور چیه؟

بالاخره مشخص شد که عادل خان چه خودرویی سوار می شود او پس از پایان نشست جامعه، کتاب، فوتبال سواز خودرویش که یک زانیتای مشکی رنگ بود شد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۳۹۱