photo مبلغ دقیق عیدی کارگرها برای سال ۹۲

با توجه به اینکه فقط دو ماه و نیم تا نوروز ۹۲ باقی مانده است اولین خبرها در مورد  رقم عیدیهای ۹۲ اعلام شد. بازار کار در این زمینه چنین نوشت :  با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری کارگران ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان است حداقل و حداکثر عیدی پایان سال بین ۷۷۹ هزار تومان و یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان خواهد بود.همچنین براساس تبصره این قانون، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۷ دی ۱۳۹۱