photo متن سرود بهمن خونین همراه با دانلود سرود

این سرود یکی از زیباترین سرودهای دهه فجر است و مناسب ترین سرود برای اجراهای گروهی در مدارس که می توانید از متن سرود و لینک دانلود آن در این صقحه استفاده کنید:
آمده موسم فتح ایمان ، شعله زد بر افق نور قرآن ، در دل بهمن سرد تاریخ ، لاله زد ، زد زِخون شهیدان
لاله آمده سرخ عشقند ، سرنوشت تو با خون نوشتند، پیکر پاکت ای جان به کف را، از ازل با شهادت سِرشتند
بهمن خونین جاویدان ، تا ابد زنده یاد شهیدان
مقدمت را امام شهیدان ، با نثار تن خود گشودند، خونشان فرش راه تو بادا، عاشق پاک راه تو بودند
آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از هم سرودی، آنکه برظلم شب حمله ور شد، ای خمینی تو بودی تو بودی
بهمن خونین جاویدان ، تا ابد زنده یاد شهیدان
بردل تار شب این شهیدان، دست قهار خلق خدایند، از نبار حسین شهیدند، از دیار عروج و خدایند
در زمستان بهاران آمد، آدم از قعر دوران آمد، بوی نسل شقایق پیچید، بوی عطر شهیدان آمد
بهمن خونین جاویدان ، تا ابد زنده یاد شهیدان

دانلود سرود بهمن خونین

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۲ بهمن ۱۳۹۱