photo متن وصیت نامه ی داداشی

وصیت روح الله داداشی در بین جمع بستگان ایشان باز شد و خوانده شد تا به وصیت آن درگذشته مرحوم عمل شود – خبر ها حاکی از ان است که در است وصیت نامه درج شده بوده است به کارت اهدا اعضا عمل شود …
بقیه در ادامه مطلب….
واقعا تاسف بار است که این جوانمرد آنچنان به قتل رسیده بوده است که اهدا اعضای ایشان به هیچ وجه قابل اهدا نبوده است -!

حال باید به این نکته دقت کرد که جوانمردی آن مرحوم چقدر بلند پروازانه بوده است

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۹ تیر ۱۳۹۰