photo مدل مبل برای سال ۲۰۱۳

جدیدترین مدل مبلی که قرار است به زودی وارد بازار جهانی شود مدلهای مبل شبیه برگ درختان می باشد. این ایده ی خلاقانه توسط کمپانی هلندی jbomers شکل گرفته است.اسکلت این مبل ها یک قاب فلزی انعطاف پذیر است که در حقیقت رگبرگ های گیاه را تشکیل داده است. بر روی این اسکلت فلزی یک پوشش چرمی به عنوان نشیمن قرار گرفته است.این مبلمان به شکل برگ هایی هستند که از تنه ی درخت جدا شده اند و ” bomers#2 ” نام دارند . نمونه هایی از این مبلها:

photo مدل مبل برای سال ۲۰۱۳

photo مدل مبل برای سال ۲۰۱۳

photo مدل مبل برای سال ۲۰۱۳

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۱