photo مشمولینی که ۱ اسفند اعزام دارند بخوانند:

سازمان وظیفه عمومی ناجا  در رابطه با اعزام مشمولین در اسفند ۹۰ اطلاعیه داد : مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح نشده‌اند باید با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ نسبت به دریافت این برگ اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار کنند.کلیه مشمولان باید در تاریخ تعیین شده اوراق مربوط به اعزام خود مانند برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناسیون، معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح و سایر مدارک مورد نیاز از جمله شناسنامه، کارت ملی و … در هنگام مراجعه به وظیفه‌عمومی به همراه داشته باشند.کلیه مشمولین فارغ التحصیل دانشگاهی که برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ ۱ اسفندماه ۹۰دریافت کرده‌ و نحوه و چگونگی اعزام به خدمت دوره ضرورت آنان در قالب برگ معرفی‌نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح به اطلاعشان رسیده است باید براساس اطلاعات مندرج در آن برگ اقدام کنند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۰