photo نتایج ازمون شهرداری ها در http://register.omorshahrdari.ir

شرکت کنندگان در ازمون شهرداری ها جهت مشاهده ی نتایج به سایت زیر مراجعه کنند:

برای ورود به سایت کلیک کنید

داوطلبان در صورت هرگونه سوال مقتضی است ، حسب مورد با استانداریهای ذیربط  تماس حاصل نمایند

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۸ خرداد ۱۳۹۱