photo نرگس محمدی که برای خروج غیرقانونی از کشور زندانی بود ازاد شد

نرگس محمدی که به خاطر اقدام به خروج غیر قانونی از ایران در زندان بود امروز آزاد شد. همسر او نیز به اسم تقی رحمانی  پس از دادن تعهد به دستگاه‌های قضایی به طور موقت از زندان مرخص شده بود اما در اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی از ایران فرار کرده بود. نرگ سمحمدی آزاد شد و  این در حالی است که گروه های ضد انقلاب آزادی او را محال اعلام کرده بودند.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۱ مرداد ۱۳۹۱