photo هشدار : الودگی گوشت ها در سراسر کشور

متاسفانه گوشتهای قرمز در کشور دچار آلودگی شده  و باعث شایع شدن بیماری تب کریمه در بین مردم شده است این بیماری کشنده است و هیچ درمانی ندارد. تا جایی که می توانید این روزها از خرید گوشت قرمز خودداری کنید و اگر مجبور به خرید گوشت هستید آنها را تمیز شسته و به مدت ۴۸ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتی نگهداری کنید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ خرداد ۱۳۹۱