photo پاسخ مراجع به حکم غسل میت بدون دخالت انسان و با دستگاه چیست؟

با توجه به جایگزین شدن دستگاه های میت شور که تمام مکانیزه هستند به جای افراد شاغل در این زمینه ابهام برای بعضی از مسلمین در این خصوص ایجاده شده که آیا این نحوه شستن میت کفایت از غسل میت است ؟ پاسخ چند آیت الله را در این خصوص برای شما قرار می دهیم:

بقیه در ادامه مطلب…
آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی:کفایت از غسل میت نمی‌کند.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:در صورتی که تمام شرایط شرعیه مراعات شود و دستگاه به فرمان شخص مسلمانی کار کند مانعی ندارد.
آیت الله‌العظمی صافی گلپایگانی:در فرض سوال بنا بر احتیاط واجب، کفایت نمی‌کند.
آیت الله العظمی علوی گرگانی:اگر نیت و قصد قربت را مسلمان انجام دهد و سوییچ دستگاه را مسلمان بزند، اشکال ندارد.
آیت الله‌العظمی موسوی اربیلی:اگر به نحوی باشد که عرفا صدق کند که انسان میت را غسل داده اشکال ندارد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۰ دی ۱۳۹۰