photo چرا اعضای بدن عسل بدیع پیوند زده نمی شوند ؟

با وجودی که از ساعات ابتدایی مرگ مغزی زنده یاد عسل بدیع اعضای بدن او برای جراحی از بدنش خارج شدند اما هنوز هم پیوند اعضای بدن او در هاله ای از ابهام وجود دارد ! یکی از خویشاوندان عسل بدیع به اسم یحیی سپهری شکیب در این زمینه اعلام کرد : هنوز کمیسیون پزشکی با اهدای اعضای عسل بدیعی موافقت نکرده، دلیل این مساله هنوز مشخص نیست با این حال جلسات کمیسیون پزشکی همچنان ادامه دارد و وضعیت نهایی در این باره به زودی مشخص خواهد شد و تا آنجا که من می دانم چه اعضای عسل بدیعی اهدا شود چه نه، تشییع جنازه آن مرحوم شنبه صبح انجام خواهد گرفت.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۵ فروردین ۱۳۹۲