photo چرا دولت زلزله ی پیشبینی شده ی اهر را به مردم نگفته بود؟

زلزله ای که در اهر رخ داد تا حدودی پیش بینی شده و مجلس و دولت در جریان وقوع زمین لرزه در این شهر بودند اما چرا هشدارهای لازم به مردم داده نشد تا میزان تلفات و خسارات کمتر شود؟ دکتر نظری، معاونت پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی اظهار داشت: ما حدود ۸ ما پیش در بررسی هایی متوجه شدیم که گسل شمال غرب کشور یا همان تبریز از سرعت حرکت بالایی برخوردار است و ما متوجه شدیم که بر اساس حرکت این گسل می توان بازه زمانی وقوع زلزله را تا حدی پیش بینی کرد.وی با بیان این که پژوهشگاه زلزله مطالعات خود پیرامون این گسل را با نمایندگان مجلس و استانداردها مطرح کرده بود خاطر نشان کرد: متاسفانه نتایج مطالعات به صورت جدی پیگیری نشد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۱