photo چرا وقتی واشر سر سیلندر سالم است موتور ۲۰۶ اب کم میکند؟

اگر خودروی پژو ۲۰۶ دارید و  این مشکل برای آن ایجاد شده است این دلایل را دارد :۱-نشتی رادیاتور ۲-نشتی درمدار بخاری ووجود درز درشلنگهای آن ۳-ضعیف بودن موتور وگرمای بیشازحد موتور که باعث تبخیر اب میشه ۴-خراب بودن درب رادیاتور ۵ – مشکل در واشر کولر ۶ – ریختن اب معمولی در مخزن و ایجاد رسوب ۷- هرز شدن درپوش رادیاتور

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۱ مرداد ۱۳۹۱