photo چه خبر از رامین پرچمی ؟

رامین پرچمی که به دلیل فعالیتهای سیاسی زندانی شده بود امروز ( ۱۰ مرداد ۹۱ ) دوره ی محکومیتش به پایان رسید و از زندان آزاد شد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۰ مرداد ۱۳۹۱