photo چگونه باسنی شبیه جنیفر لوپز داشته باشیم + معرفی حرکات ورزشی

برای خیلی از دخترها و خانمها داشتن یک باسن برجسته و کشیده به سمت بالا دارای اهمیت و یک آرزو است در حالیکه هر فرد به سادگی میتواند با چند حرکت ورزشی ساده باسنی خوش فرم داشته باشید. نکته در انتخاب حرکات ورزشی درست و صحیح انجام دادن آنهاست. تنها حرکت اسکوات کافی نیست. شما باید حرکات معرفی شده را با فاصله ۷۲ ساعت انجام دهید.

حرکت اول: صاف بایستید یک پا را به خم کردن انگشتان به پایین به جلو ببرید سپس به کنار ببرید و در حرکت اخر به عقب … این روند را ۱۲ بار برای هر پا تکرار کنید.

حرکت دوم: یک چوب را در دست گرفته و در حالیکه یک زانو را به عقب خم میکنید بنشینید طوریکه زانوی دیگر به سمت عقب خم شود هرگز نباید زانوی دیگر که به عق خم نشده جلوتر از مچ پا برود. نکته اینجاست که شما باید اول پا را به عقب بکشید سپس بنشینید و باید حتما وقتی می نشینید شکم را داخل نگه دارید طوریکه بعد از چند بار انجام این حرکت درد را در عضلات شکم و باسن خود حس میکنید. ۱۲ بار این کار را  برای هر پا تکرار کنید.

حرکت سوم: یک چهارپایه بلند انتخاب کنید در جای امن بگذارید ، با یک پا بالا رفته ، پای دیگر را بالا بگذارید دوباره با همان پای اول پایین بیایید. یعنی با پای راست بالا بروید سپس پای چپ و دوباره با پای راست پایین بیایید و بعد پای چپ … نکته اینجاست که فشار باید به پاشنه های پا وارد شود. ۱۲بار برای هر پا

سپس دوبارها این حرکات را در ست ۱۲ تایی انجام دهید. بعد از یک ماه تاثیر شگفت انگیز آن را مشاهده میکنید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۹ تیر ۱۳۹۵