photo چگونه می توان احضار جن کرد؟

قبل از خواندن این اموزش باید بدانید که این مطلب فقط برای آگاهی شما در مورد احضار جن هست.  مسئولیت انجام آن کاملا با خود شماست.خواهش میکنم از انجام این کار جداٌ خوداری کنید.

بقیه در ادامه مطلب…

در جای پاک و تاریک وتنها رو به قبله چهار زانو نشسته و به گویید:

ای اجنه مطیع الله و مطیع الرسول اگر بین شما کسی هست که به من کمک کند خدا به او مدد رساند  و سپس ایستاده و ۷ مرتبه سوره جن را بخوانید . بعد از تمام شدن به راست پیچیده و بگویید:

احسن الله الی من ارواح الموئمنین

سپس به چپ پیچیده وبگویید:

یصدفیش بقطلمیه یش تزدادوابها سرّ اً و علی سرّ کم ، اسلام علیکم ایها الارواح طاهره من جان المومنین
بعد از اتمام کار یکی از اجنه می آید و به شما می گوید اسلمود علیک

شما هم در جواب بگویید علیکم السلام

هر چه  می خواهید به او بگویید البته با احترام .

توجه:

۱) این مطلب فقط برای آگاهی شما در مورد احضار جن هست.

۲) مسئولیت انجام آن کاملا با خود شماست.

۳) خواهش میکنم از انجام این کار جداٌ خوداری کنید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ آبان ۱۳۹۰