photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

لباسهای عربی که تفاوت زیادی با لباسهای دیگر ملل دارد و معمولا همراه با طلاهای خیلی سنگین و یا بدلی جات طلایی رنگ پوشیده می شوند و هم چنین ارایش خیلج یا عربی

photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

 

photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

photo ژورنال لباس عربی ۲۰۱۲

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۳۹۰