photo کارت آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ارشد۹۲

کارت ورود به جلسه ی داوطلبین برای شرکت در آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ارشـــد برای سال ۱۳۹۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تا پنجشنبه۱۰اسفند در سایت www.sanjesh.org  توزیع می شود. تاریخ آزمون ۱۱ اسفند ۹۱ می باشد. هم چنین نام نویسی برای آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۹۲ در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد فقط تا دوازدهم اسفند ادامه دارد.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ اسفند ۱۳۹۱