photo کفاره روزه+ کفاره روزه بعد از هدفمندی یارانه ها

۱- کفاره روزه بانوانی که شیر می دهند

کفاره زنی که دراثر بچه شیر دادن دوسال روزه نگرفته است چقدر برای هر روزه است ؟
برای هر روز یک فقیر را سیر کند و چنانچه برای هر روز مبلغ ۳۰۰ تومان به کسی بدهد که با آن نان تهیه کند اشکالی ندارد. (سال ۱۳۸۶)

بقیه در ادامه مطلب…

۲- پرداخت کفاره روزه با گوشت
آیا در مدّ طعام، که به عنوان کفّاره روزه پرداخته مى شود، گوشت هم کفایت مى کند؟
به تنهایى اشکال دارد.
۳- کفاره تأخیر روزه ماه رمضان تا سال بعد
اگر شخصی روزه قضا داشته باشد و بدون عذر تا ماه رمضان سال بعد روزه های قضایش را نگیرد و بعد از آن نیز مریض شود , به طوریکه دیگر تا آخر عمر قادر به گرفتن روزه نباشد تکلیفش چیست؟
باید برای هر روز فقیری را سیر کند ولی برای سالی که موفق به قضا بوده و قضا نکرده باید برای هر روز دو فقیر را سیر کند.
۴- ابطال روزه کفاره با فعل حرام
بر شخصی به خاطر افطار روزه ی ماه مبارک رمضان به وسیله ی فعل حرام کفاره جمع واجب شده بود در حال اداء روزه های کفاره (۳۰روزمنفصل آن) بوده است که باردیگر یکی از همین روزه های کفاره را به وسیله فعل حرام باطل کرده است تکلیف این شخص چیست ؟
روزه ها را باید تکمیل کند و احتیاط آن است که کفاره ی ده مسکین را بدهد.
۵- شکستن قضای روزه واجب بعد از ظهر
اگر روزه ی ماه رمضان را با عذر شرعی نگیریم و قضای آن را بعد از ظهر و قبل از مغرب افطار کنیم، کفاره ی آن به چه میزان است؟
در صورتیکه قبل از غروب آفتاب عمدا خورده باشد کفاره دارد و کفاره آن سیر کردن ده فقیر و در صورتیکه نتواند سه روز پی در پی روزه می گیرد.
۶- محاسبه ی مبلغ کفاره در زمان پرداخت یارانه به قیمت روز
بنده کفاره ی شکستن سه عهد بر دوشم است. با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها نمی دانم باید اکنون قیمت ۷۵۰ گرم گندم را چگونه حساب کنم و بسیار سردرگم شده ام. خواهشمند است لطف بفرمایید و مبلغ دقیقی را که به ازای طعام هر نفر باید بدهم مرقوم بفرمایید.
می توانید قیمت ۷۵۰ گرم گندم را از نانوایی ها سوال کنید.
۷- مبلغ کفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی
آیا میزان کفاره روزه با توجه به هدفمند سازی یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان (مبنای سیر کردن یک فقیر) تغییری کرده است؟ اگر تغییر کرده مقدار جدید چقدر است؟
ملاک قیمت شهری است که کفاره در آن پرداخت می شود و مقدار آن ۷۵۰ گرم است و قیمت آن را می توانید از نانوایی ها سوال کنید.

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۸ مرداد ۱۳۹۰