photo گردنبند دوری از چشم زخم سلبریتی ها این شکلی است

همان طور که ما مسلمان ها برای رهایی از چشم زخم از سنگ فیروزه استفاده می کنیم سلبریتی ها نیز برای رهایی از چشم زخم از نشان خمسه استفاده می کنند.

photo گردنبند دوری از چشم زخم سلبریتی ها این شکلی است

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۳۹۲