photo گفتگوی احمدی نژاد با مردم امشب ساعت ۲۱ در مورد یارانه ها

دکتر محمود احمدی نژاد امشب دوم دیماه قرار است ساعت ۲۱ به طور زنده با مردم صحبت کند. این برنامه از شبکه اول پخش می شود. موضوع صحبت رییس جمهور امشب در مورد یارانه هاست. باید دید که احمدی نژاد مژده ی زیاد شدن یارانه ها را به مردم خواهد داد یا خیر ؟! ( منبع: واحد مرکز خبر)

برچسب ها درباره :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲ دی ۱۳۹۱