photo اموزش بافتن دستکش با کاموا و میل بافتنی

ساده ترین نوع دستکش دست کشی است که امروز قصد اموزش آن را داریم این دستکش مردانه و زنانه و بچگانه ندارد و فقط شما باید به اندازه ی دستی که می خواهید برای آن ببافید دانه سر بگیرید و رنگ دلخواه خود را امتحان کنید. شماره ی میل بافتنی برای این بافت /۳ می باشد.  ابتدا از کاموای خود یک نمونه بافت یا مقیاس تهیه کنید، یعنی بطور مثال ۱۴ دانه سر بگیرید و حدود ۵ تا ۶ رج ببافید. سپس بدون کور کردن از دانه ها را از داخل میل خارج کنید و بدون کشش بافتتان را روی یک سطح قرار دهید و مقدار دانه های بافته شده را اندازه بگیرید … عرض کار … اکنو متوجه شده اید که با میل و کاموایی که در اختیار دارید اگر مثلاً ۲۰ دانه سر بگیرید، چند سانت خواهد شد. فرض میگیریم که ۱۴ دانه شما در قسمت عرض بافتنی ۱۰ سانت شده باشد.
سپس دور مچ دست را اندازه بگیرید، که برای مثال فرض میکنیم دور مچ دست شما برابر ۱۶ سانتیمتر است.  اندازه ۲۰ دانه – ۱۰ سانت – ۱۶ سانت را در فرمول زیر قرار میدهیم.
تعداد دانه های مقیاس بافت ضربدر اندازه دور مچ دست تقسیم بر اندازه عرض مقیاس بافت برابر است با تعداد دانه هایی که باید برای بافت دستکش سر بیاندازید.
که طبق مثال میشود :   ۳۲  = ۱۰  ÷ ۱۶ × ۲۰
یعنی طبق مثال ما باید تعداد ۳۲ دانه سر بگیریم.
سپس تا هر اندازه که مایل هستیم کشباف ببافیم … پس از پایان کشباف … دو رج ساده ببافید … یک رج از رو و یک رج از زیر  به این ترتیب که در اولین رج بعد از کشباف به طور مساوی ۶ دانه به دانه ها اضافه میکنیم …
و بعد از بافت دو رج … تمام دانه های روی میل را به دو قسمت تقسیم میکنیم .. که طبق مثال برابر با ۱۶ خواهد شد. برای دستکش دست چپ :

۱۵ دانه ببافید .. یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد … یک دانه ببافید … یک دانه اضافه کنید طوری که سوراخ نیفتد.
این اضافه کردن را در تمام رج های روی کار انجام دهید … یعنی بعد از ۱۵ دانه اول و قبل از ۱۶ دانه آخر …  بعد از اینکه تعداد دانه های اضافه شده ( دانه شست ) به حد مطلوب رسید تمام دانه ها شست را روی میل یدک بگیرید و دو قسمت پشت و جلو دستکش را ببافید تا حدی که به اندازه دو سوم از بلندی مچ تا سر انگشتانتان برسد … سپس در رج بعد از ۴ دانه دو دانه را با هم یکی کنید …. رج رو را بدون کم کردن .. رج بعد بعد از هر سه دانه یکی کم کنید .. به همین ترتیب تا تعداد دانه هایتان به حدی برسد که به اندازه بلندی دست شده باشد … سپس کور کنید.
و دانه های شست را که در میل یدک گرفته بودیم را به اضافه دو دانه طرفین شست را در میل بگیرید و به اندازه طول شست ببافید … دو یا سه رج مانده به انتهای کار شروع به کم کردن دانه ها کنید … رج اول در تمام رج هر دو دانه را یکی کنید… و در رج بعد نیز تکرار کنید وقتی تعداد ۷ الی ۱۰ دانه ( بستگی به سایز دستکش دارد ) باقی ماند تمام دانه ها را یکجا کورد کنید … برای دوخت و آماده کردن میتوانید از مدل آموزش داده شده در ادامه همین پست استفاده کنید.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱ دی ۱۳۹۰