photo سامانه رفاهی جامعه پزشکی www.bashgahmed.ir

در تاریخ شانزدهم بهمن ماه ۹۱ ، سامانه رفاهی جامعه کشور به نشانی www.bashgahmed.i افتتاح خواهد شد. این سامانه  با تجمیع خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی به اعضای جامعه پزشکی، در تسهیل و هدفمندسازی ارایه خدمات مورد نیاز جامعه پزشکی ایفای نقش خواهد نمود.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۵ بهمن ۱۳۹۱