photo اموزش مجانی سنگ دوزی روی لباس

برای سنگ دوزی روی لباسهای مجلسی و لباس عروس به این شیوه باید عمل کنید. نخست متریال خود را مشخص کنید. سنگ، ملیله ، منجوق، مروارید و یا چیز دیگری ، تریال بزرگ خود را مثل سنگ های درشت و مروارید ها را به تناسب مقداری که میخواهید روی لباس بدوزید، بر سطح مورد نظر خود تقسیم کرده و به تناسب فضایی، روی مکان مشخص شده بدوزید.بعد با بقیه ی متریال خود، مکان های خالی را پر کنید.هنگام دوخت کردن نخ را ۲لا انتخاب کرده ولی زیاد نخ را نکشید که پارچه جمع شود.کاردست انجام شده را روی زیر ساز لباس یا آستر خود قرار داده، روی میز نور گذاشته و به اندازه ی الگوی خود قیچی کنید تا اضافات و جمع شدگی ها و … کنار رود.قطعات را به هم بدوزید.فنر دوزی های لباس را به شیوه های خودتان بدوزید تا لباستان شکل بگیرد.روی قسمت های باقی مانده، کاردست های خود را اضافه کنید تا کارتان تکمیل شود.بین درزها که دوخت های کاردست انجام ندادید(به علت آسان بودن دوخت پارچه زیر چرخ) را ، اکنون انجام دهید. برای مشاهده تصاویر این آموزش به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۱ تیر ۱۳۹۲