photo جایز نبودن خوردن قرص برای جلوگیری از عادت ماهانه در رمضان

متاسفانه خیلی از خانمها در ماه رمضان برای اینکه بتوانند تمام سی روز را روزه بگیرند ، قرص مصرف کرده و عادت ماهانه را به عقب می اندازند که این کار جایز نیست چون مصرف این داروها بی خطر نیست و از آنجا که زیان بخش است روزه را باطل میکند و بهتر است این کار انجام نشود. اما اگر به واسطه ی پزشک یقین پیدا کنند که  استفاده از آن قرصها ا زیانی به آنان نرساند، اشکالی ندارد.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۰ مرداد ۱۳۹۱