photo خوردن شیر بعد از ورزش

قسمتی از مطالعات انجام شده در رابطه با خوردن شیر پس از تمرینات سنگین با وزنه نشان می دهد که شیر باعث می شود تمرین کنندگان چربی بیشتری از دست بدهند (بسوزانند).
محققان ، ۵۵ جوان بین ۱۸ تا ۳۰ سال را در ۳ گروه قرار دادند و آنها را به مدت ۱۲ هفته و در هر هفته ۵ روز تحت تمرینات سخت با وزنه قرار دادند و تمریناتشان را مطابق برنامه دنبال کردند. در حین تمرین شرکت کنندگان گروه اول از ۲ فنجان شیر رقیق شده و بسیار کم چربی ، گروه دوم از جوشانده سبوس با همان مقدار پروتئین و انرژی و گروه سوم از نوشیدنی های کربوهیدراتی با همان مقدار پروتئین استفاده می کردند که تقریبا معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی لیتر از نوشابه های نمونه مشابه ورزشی است.
بقیه در ادامه مطلب…


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۶ تیر ۱۳۹۰