photo آموزش دقیق خواندن نماز عید قربان و عید غدیر

آموزش خواندن نماز عید فطر و قربان :
ج_ در رکعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید. بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند. بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید، به رکوع رود. دو سجده بجا آورد. برخیزد و در رکعت دوم، چهار تکبیر بگوید. بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید، به رکوع رود. بعد از رکوع، دو سجده کند. تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخواند، کافی است.

بقیه در ادامه مطلب…


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۴ آبان ۱۳۹۰