photo اسکان نوروزی فرهنگیان www.eskan.medu.ir

درحال حاضر تمامی استان های کشور به سایت اینترنتی ستاد اسکان نوروزی متصل شده اند.فرهنگیان می توانند برای استفاده از تسهیلات و اسکان نوروزی از ۱۵ تا ۲۷ اسفند ماه ۹۰ به سایت اسکان نوروزی به نشانی www.eskan.medu.ir و www.reserve.medu.ir مراجعه و ثبت نام کنند.ستاد نوروزی آموزش و پرورش از عصر روز ۲۸ اسفندماه جاری تا ۱۲ فرودین ماه سال آینده پذیرای میهمانان نوروزی خواهد بود.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱ اسفند ۱۳۹۰