photo شعری برای چهارشنبه سوری و تغییر کردن رسوم آن

این شعر در مورد چهار شنبه سوری و عوض شدن آداب و رسوم آن از گذشته تا به امروز می باشد که توسط  حسین پیشگاهی نژاد سروده شده است.

بجای بوته و هیزم وشعله / صدای بمبک وکلاش  و یوزی
ببین فرهنگ مارو چی قرق کرد /چرا افتاده ایم به همچو روزی
چی شد اون خنده وقاشق و چادر /  ارباب ،غلام سیا ،حاجی فیروزی
جوون نسل سوم برو فکر کن /  نشی ملعبه شیاد وموزی
جهنم اینهمه خرج اضافه / زخم وکشتار شده قوز بالا قوزی
بعضییا جون میدن یا چشم ودستی/ که سودجوها کنن  یه کسب روزی
بمب هایی منفجر میشه که گویا / فالانژها میکنن جنگ بادروزی
ای که آتیش زدی به جون مردم/ مواظب باش خودت امسال نسوزی
نکن باجون مردم دیگه بازی /  بیا دست بکش از کینه توزی
شیطون رفته اکه بازی تو جلدت / تحمل کن عزیزم یه دوروزی
نیار بنزین و باروت و ترقه / مگه تو وانت چند گانه سوزی
تو که میگی قاشق دوره ش گذشته/ با این بمبک زدن تو مد روزی
دوسه روزی مونده چارشنبه سوری/ به هوش باش نپرونی باز فیروزی
مگه قحطه تو دنیا شغل اروم /صنعتی،هنری،ملیله دوزی

بسوزه ریشه و ریش کسی                                 تو بازار سود کنه از خونه سوزی

بپوشم جامعه فرهنگ خود را                              که باشه مثل  پینه دوز
بیاریم هیزمی از دشت سن               که باروت هدیه داره سینه سوزی


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۳۹۲