عکس امام علی

کوروش فاتح سرزمینها و علی فاتح قلبها….

photo کوروش فاتح سرزمینها و علی فاتح قلبها….

کوروش تو خوب بودی ، تو بر تخت شاهی خاکها فتح کردی اما علی بر منبر چوبی دلها فتح میکرد.کورش از کارهای نیک تو نمیتوان چشم پوشید اما عده ای سعی دارند تو را نقطه مقابل اسلام قرار دهند.همان دینی که گر به تو عرضه میشد چه بسا که می پذیرفتی.همان دینی که چهارچوبش گفتار،کردار و پندار نیک است.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۴ خرداد ۱۳۹۱

چند تصویر از حضرت علی (ع)

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۰