photo شرایط فروش بنز E200 مدل ۲۰۱۴ در ابان ماه ۹۲

فروش  بنز E200 مدل ۲۰۱۴ هم زمان با سراسر جهان در ایران نیز آغاز شده است. قیمتها از سوی لیزینگ ملت در زیر اعلام شده است :
photo شرایط فروش بنز E200 مدل ۲۰۱۴ در ابان ماه ۹۲


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۷ آبان ۱۳۹۲