photo حرفهای جانیار عرب‌نیا پس از مرگ مادرش عسل بدیع

بی شک غمگین ترین فردی که در مراسم تدفین عسل بدیعی حضور داشت پسرش جانیارعرب‌نیا بود . او که تک فرزند عسل بدیعی وفریبرز عرب نیا بود در مراسم تدفین در حالی که به شدت گریه می کرد گفت :  دلم برای مادرم تنگ می‌شود . از مادرم تشکر می کنم به خاطر کارهایی که برای من کرد. اگر او نبود من هم نبودم . او همه کار برای من کرد ، حتی کارهایی را که دوست نداشت . حالا از همه بیشتر دوستش دارم دلم برایش بیشتر تنگ می شود. می‌دانم خوشحال است و اگر قرار باشد برگردد، اینجا برایش مثل زندان است. می خواستم جلوی همه شما از او تشکر کنم و قول می دهم کاری کنم که راضی باشد.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۹ فروردین ۱۳۹۲