photo در گذر زمان….

ثریا قاسمی در عکس بالا تنها نمونه ای از گذر زمان در ما انسانهاست حقیقت تلخی که سرمای آن همه ی وجود انسان را می لرزاند……


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۳۹۱