photo معافیتهای جدید سربازی از بهمن ۹۱

قوانین جدیدترین معافیتها  از سوی سرهنگ حجت الله واعظی نژاد معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی اعلام شد . در قانون جدید سه مورد معافیت مشمولان ازجمله معافیت مشمولی که همسرش فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر بوده تا زمانیکه ازدواج مجدد نکرده است لحاظ شده است. همچنین معافیت مشمولی که همسرش بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد و معافیت یکی از فرزندان یا یکی از برادران سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کرده باشد در قانون جدید اضافه شده است.

۱) مشمولان جانباز:
۱-  تمامی مشمولان جانباز دارای حداقل ۱۰ درصد جانبازی از انجام خدمت معاف هستند.
۲- یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که صاحب فرزند نمی شود نیز از انجام خدمت معاف است.
۳-مشمولانی که با جانبازان اناث دارای حداقل ۲۵ درصد جانبازی ازدواج کنند به صورت موقت از خدمت معاف می شوند و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج از معافیت دائم بهره مند می شوند.

۲) معافیتهای مددجویان :
۱- معافیت یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی هستند.
۲-معافیت مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول دارند.
۳-معافیت تنها پسر خانواده های تحت پوشش که دارای سه فرزند دختر یا بیشتر هستند.

۳) ازدواج مشمولان با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی- حرکتی  :  به مشمولان پنج سال معافیت موقت داده می شود و درصورت استمرار ازدواج پس از پنج سال، معافیت موقت تبدیل به معافیت دایم می شود.

۴) معافیت های فرزندان ایثارگران  :
۱ -فرزندان شهدا و جاویدالاثرها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
۲- به ازای هر ۲۴ ماه آزادگی و هر ۲۵ درصد جانبازی و هر ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه، یک نفر از فرزندان ایثارگران معاف می شود. —در صورتی که ایثارگران یاد شده فاقد فرزند ذکور باشند یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت سربازی معاف می شود.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۳۰ دی ۱۳۹۱