photo مقاله در مورد دوستی های خیابانی

داشتن دوست پسر یا دوست دختر آنقدر در جامعه ی کنونی عادی شده که بیشتر ما با دیدن چنین صحنه هایی حتی یک لحظه هم با خود فکر نمیکنیم چه سرنوشتی در انتظار این دختر بیچاره است؟ برای همین مقاله ای در خصوص دوستی های خیابانی برای شما اماده کرده ایم که امید است مفید باشد. مقصود از دوستی های دختر و پسر رابطه ای نسبتا صمیمانه و گرم و پنهانی که از طریق دیدارهای مخفیانه و رد و بدل کردن هدیه یا برقرار ساختن ارتباط تلفنی بین دختر و پسر ایجاد می شود. اما گسترش چنین روابطی تاثیر منفی در کانون های خانوادگی دارد پایه های خانواده سالم که هسته ای از تشکیلات اجتماع می باشد را متزلزل کرده است . لذا برای جلو گیری از پیشرفت این معضل به علل ممنو عیت چنین روابطی پر داخته می شود تا هر ذهن آگاهی با دانستن این مطالب ، آگاه تر از پیش باشد .
بقیه در ادامه ی مطلب…


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱