photo منبت کاری یا کنده کاری روی چوب چگونه است

کنده کاری روی چوب هنری است که محبوب بسیاری از هنرمندان است چون این کار آرامش خاصی را برای هنرمند به دنبال دارد. کنده کاری یا همان منبت کاری هنر مردم اصفهان و  گلپایگان، سابقه ی دیرینه ای در بین هنرها دارد. مهمترین ماده ای که روی آن منبت کاری می کنند چوب است. این چوب باید محکم و بدون گره باشد. برای این منظور از چوبهای آبنوس، فوفل، بقم، شمشاد، و عناب و گردو، استفاده می کنند. البته آبنوس و بقم چون هم محکمتر و هم چربتر هستند دوام بیشتری دارند اما در ایران بخاطر فراوانی چوب گردو اکثراً از این چوب استفاده می شود.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۳ مرداد ۱۳۹۱