photo نرخ جدید آموزش رانندگی تصویب شده در سراسر کشور از دیماه ۹۴

نرخ جدید آموزش رانندگی در سراسر کشور اعلام شد این قیمت تصویب شده برای تمامی اموزشگاه های رانندگی در سراسر ایران است و اخذ هر مبلغ اضافی ممنوع و غیر قانونی اعلام شده است.  نرخ جدید خدمات آموزشگاه‌های رانندگی برای ۱۶ ساعت آموزش‌های تئوری و ۲۴ ساعت آموزش‌های عملی است.هر ساعت آموزش عملی رانندگی ۱۵ هزار تومان بود که به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته است و هر ساعت آموزش تئوری رانندگی از ۳۶۵۰ تومان شهریه مصوب قبلی به ۴۳۸۰ تومان تغییر قیمت داده است.بر اساس نرخ جدید خدمات آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی، شهریه ۱۶ ساعت آموزش‌ تئوری ۷۰ هزار و ۸۰ تومان و شهریه ۲۴ ساعت آموزش‌ عملی ۴۳۲ هزار تومان عملی می‌شود که جمعا هنرجو باید ۵۰۲ هزار و ۸۰ تومان بابت گذراندن این دوره بپردازد.


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۹ دی ۱۳۹۴