پيش بيني قيمت سکه

قیمت روزانه طلا و سکه – ۱۷ مرداد ۹۰

پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۱:۳۸:۵۵
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۷۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۱۰۱۰۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۵۹۰
قیمت هر گرم نقره :     ۱۴۰۰
قیمت هرکیلو گرم مس :     ۱۰۳۲۰
قیمت طلا در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی: ۱۶:۰۸ یکشنبه ۱۶/۰۵/۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۹۷۵۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۲۱۰۱۱۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۵۵۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۲۲۱۳۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۸۱۱۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۲۳۳۳۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۵۰۷۳۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۴۵۱۲۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۵۳۲۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۵۶۶۱۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۵۵۷۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۸۰۱۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۶۰۹۰۰
پیش بینی قیمت سکه  (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۱:۳۸:۵۵
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :       ۲۲۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۵۰۰
قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان)-ساعت به روز رسانی:     ۱۶:۰۸ یکشنبه ۱۶/۰۵/۹۰
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۵۵۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۴۷۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۲۴۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۵۵۰۰
سکه یک گرمی :     ۷۴۵۰۰
قیمت فروش سکه در بانک(تومان)-ساعت به روز رسانی:     ۰۹:۰۸ یکشنبه ۱۶/۰۵/۹۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:     ۴۳۸۸۸۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۲۱۹۴۴۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۲۱۱۶۰


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

سکه گرمی چند؟

پیش بینی قیمت طلا،نقره و مس (تومان)-ساعت به روز رسانی:۰۰:۵۹:۴۶ قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: ۱۸۷۵۵۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:۱۹۹۵۲۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۴۳۳۰۰
قیمت هر گرم نقره :     ۱۴۲۰
قیمت هرکیلو گرم مس :     ۱۰۹۳۰

بقیه در ادامه مطلب…


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۰