photo راه حلهایی برای تمیز کردن هوای تهران برای مردم و دولت

نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بدون همکاری مردم با دولت هوای تهران پاک شود…. یک سری اقدامات را باید خود مردم انجام دهند و یک سری از کارها را دولت… بهترین کاری که مردم میتوانند در این شرایط انجام دهند تصمیم عمومی برای خارج نکردن اتومبیلهای شخصی و تک سرنشین است. استفاده از وسایل نقلیه عمومی کمک زیادی به رفع این الودگی ها می کند.

در مورد آلوگی هوا و روشهای مبارزه با آنها این مطالب بنظر من میرسند:

۱- در کوتاه مدت: ضرورتآ در حالت خفه شدن فعلی میباید همان چیزی اجرا شود که در ایران در حال اجراست. یعنی جلو گیری از تردد وسایل موتوری شخصی, به تعطیل کشیدن کارخانجات و مدارس و اداره جات.
۲- دردراز مدت:
– تکمیل و تدوین قوانین مربوط به حفظ محیط زیست و قربانی نکردن آنها در رابطه با منافع مختلف دیگر

– تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ با ایجاد شغل و امکانات رفاهی, بهداشتی و آموزشی برای مردم در مناطق روستائی و شهرکها

– دور کردن مراکز صنعتی از مراکز تجمع انسانها و شهرها و ضرورت داشتن فیلترهای مختلف برای بخشهای صنعتی

– استفاده از انرژی خورشیدی برای تهیه آب گرم مصرفی مردم و حمایت دولت از این موضوع

– ضرورت برقراری معاینه برای تمامی خود روها و دودکشهای کارخانجات صنعتی و سنجش مقدار مواد سمی پس گازهای آنها و تعبیه کاتالیزاتور و فیلتر های مناسب برای آنها

– فراهم نمون امکانات برطرف نمودن اصولی زباله هائی که در جریان تولید صنعتی در کارگاها و کارخانجات صنعتی پدید میآیند

– براه انداختن و ایجاد مراکز آشغال سوزی مدرن در خارج از محیطهای شهری (در این مورد میباید که در صورت لزوم از دست آوردهای کشورهای صنعتی پیشرفته هم بدون پیشداوریها استفاده نمود)

برای خواندن بقیه توضیحات روی لینک زیر کلیک کنید…..


ادامه مطلب . . .


برچسب ها :

  • نوشته : مدیر
  • تاریخ : ۸ دی ۱۳۹۴